<![CDATA[]]>

Största hindren att starta företag – enligt svenskarna

Cecilia Ingvarsdotter

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 19 januari, 2016

Unga är mer positiva till att starta företag i Sverige än den äldre generationen. Här listar vi de hinder som svenskarna tycker är störst.

I en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av EY fick svenskarna svara på vad de tror att de skulle uppleva som de största hindren om de skulle starta ett företag.

Bland de unga mellan 18 och 29 år uppgav hela 44 procent att det största problemet är svårigheter med ”finansiering och anskaffa kapital”, jämfört med snittet på 36 procent. Bara tre procent av svenskarna svarade att de inte skulle uppleva något hinder alls.

Svaren skiljer sig mycket åt beroende på sysselsättning – exempelvis tycker 47 procent av de studerande att entreprenörskap och företagande uppmuntras i ganska stor eller stor utsträckning i Sverige. Medan endast 32 procent av egenföretagarna och 31 procent av pensionärerna tyckte att entreprenörskap uppmuntras.

–  Jag tycker att det är oroande att närmare hälften av alla svenskar inte upplever att entreprenörskap uppmuntras i Sverige. Inte minst eftersom entreprenörer spelar en otroligt viktig roll i den svenska ekonomin och står för en stor del av alla nya arbetstillfällen. Det är dock hoppingivande att yngre och studerande i högre utsträckning upplever att entreprenörskap uppmuntras. Jag tycker att studiens resultat visar på vikten av att lyfta fram framgångsrika entreprenörer som förebilder för att få fler, såväl unga som äldre, att våga satsa på sin affärsidé, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige via ett pressmeddelande.

Största hindren för att starta eget företag enligt studien:

 • För hög privatekonomisk risk: 47 %
 • Krångliga regler: 43 %
 • Otryggt utan fast anställning: 38 %
 • Svårigheter med finansiering och att anskaffa kapital: 36 %
 • Att det skulle innebära mycket arbete: 28 %
 • För dyrt att anställa personal: 22 %
 •  Att hitta kompetent personal 8 %
 • Familjesituationen: 8 %
 • Att hitta en bra affärspartner: 7 %
 • Annat: 4 %
 • Skulle inte uppleva något hinder: 3 %