Varannan företagare utsatt för brott

Varannan företagare utsattes för brott i fjol – hälften anmäldes inte

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 3 februari, 2022
Publicerades: 4 februari, 2022
Foto av: Adobe Stock

Över 54 procent av svenska företagare uppger att de utsattes för brott i fjol, enligt en undersökning från stiftelsen ”Tryggare Sverige” med drygt 7000 deltagande företag. Samtidigt uppger 52 procent av de utsatta företagen att man inte polisanmält brotten man utsatts för eftersom man inte tror att det hjälper.

Sex procent har det senaste året avstått investeringar och fem procent (dvs ett av tjugo företag) överväger att lägga ner hela eller delar av verksamheten p.g.a brottsligheten, enligt rapporten ”Brottslighetens kostnader 2022” som kommenteras av Svenskt Näringsliv på DN:s debattsida. Det är synligt i vardagen särskilt i utsatta områden där mindre företag utsätts för hot, utpressning och andra brott och där företagare får sina framtidsdrömmar krossade av de kriminella gängen. Och med företagen försvinner jobb, skatte­intäkter och den lokala servicen. Procentsatserna kanske inte verkar dramatiska – men i hela ekonomin handlar det om många tusentals företag. Den uteblivna tillväxten och de uteblivna arbetstillfällena efter pandemin slår mot hela samhället.

Säkerhet är en grundförutsättning för att kunna driva starka och växande företag

Svenskt Näringslivs vice VD Karin Johansson menar i debattartikeln att det enda som kan åstadkomma en hållbar återhämtning från pandemins påfrestningar med hög arbetslöshet är starka och växande företag. Det är näringslivet som skapar det välstånd som krävs för att vi ska klara välfärden och de stora framtidsinvesteringar som Sverige behöver. En grundförutsättning är dock att det går att driva företag på ett säkert och tryggt sätt. Den växande brottslighet medierna rapporterar om dagligen drabbar i högsta grad även företagen.

Allra hårdast slår brottsligheten mot fastigheter, handel, hotell och restaurang, bygg och andra verksamheter som är särskilt exponerade. Men brottsligheten drabbar alla branscher. I till exempel tillverkningsindustrin har 46 procent av företagen utsatts för brott under det senaste året.

Förslag på brottsförebyggande åtgärder

Svenskt Näringslivs vice VD föreslår även åtgärder som bland annat att skapa en funktion inom polisen som fokuserar på brott mot företag, att kraftsamla mot cyberbrott, att se över påföljderna och kostnaderna samt att förbättra det preventiva arbetet för brottslighet mot företag.

Lästips: Så undviker du nätbedrägerier – 10 enkla steg