Inbrott utan företagslarm

6 sätt att skydda ditt företag mot inbrott och kriminalitet

Redaktionen

Uppdaterades: 28 september, 2023
Publicerades: 29 september, 2023
Foto av: Adobe Stock

Att skydda företaget behöver inte vara krångligt eller dyrt. Vad händer om du får ett inbrott? Här går vi igenom 6 olika sätt att snabbt skydda ditt företag mot kriminalitet.

Oavsett om du startar ditt första företag eller om du är en van entreprenör, är säkerheten alltid lika viktig. Vissa saker, som till exempel inbrott, är såklart svårt att förutspå. Med ett bra skydd och rätt strategi från början har du kommit en lång väg inom säkerhetsarbetet och du kan istället fokusera mer på ditt företag.

En rapport från Företagarna visar att:

  • Vartannat företag med anställda har blivit utsatt för brott under de senaste fem åren. De vanligaste brottskategorierna är stölder, bluffakturor, it-brott och skadegörelse.
  • Andelen företagare som upplever att polisens närvaro är tillräcklig för att skapa trygghet har minskat från 32 till 25 procent 2017–2022. Endast 14 procent upplever att kommunens brottsförebyggande arbete är trygghetsskapande.
  • Av de företagare som utsatts för brott överväger 17 procent att lägga ner sin verksamhet till följd av brottsligheten. Var femte företagare överväger att flytta företaget.

Med andra ord – det är väl värt att förebygga brott genom några smarta åtgärder. Häng med på våra tips!

Tips! Läs också ”Så skyddar du ditt företag mot nätbedrägerier

Skydda ditt företag mot inbrott

Steg 1: Gör en riskanalys – är ditt företag i riskzonen för inbrott

Hur ser området ut där ditt företag finns? Har du dyrbara datorer, verktyg eller fordon som du behöver skydda?

Steg 2: Se över lås och ytterdörrar

Se till att samtliga lås och ytterdörrar är försäkringsgodkända. Förvara attraktiva föremål i ett värdeskåp. Om fönstren i lokalen är öppningsbara, bör de ha fönsterlås eller galler.

Fundera över att skaffa jalusier eller dörrgaller och se till att ha kontroll på nycklar.

Använder ni kodbricka för att låsa upp, så kombinera den helst med kod. Det gör det svårare för obehöriga att ta sig in. Tappar någon sin bricka så finns det ett extra skydd i form av koden.

Steg 3: Installera ett företagslarm för att undvika inbrott

Se över alla lås och installera ett företagslarm – som är kopplat till en larmcentral och har omedelbar respons och snabb support. Ett larm och synliga larmskyltar hjälper till att förebygga inbrott. 

Dessutom ger larmet dig en trygghetskänsla i och med vetskapen att du blir kontaktad direkt om något skulle hända. Dessutom kan du sova bättre om natten.

– Ett larmsystem som täcker av ytorna på kontoret är viktigt, men det är också viktigt att få en notis när larmet är påkopplat. När dina anställda går hem för dagen och aktiverar larmet ger ett smart larmsystem en notis i appen om att larmet aktiverats. Då går det att vara chef och samtidigt släppa ner axlarna på fritiden, säger Niklas Palmås, teknikchef på Sector Alarm – som har över 600 000 kunder i Europa.

Steg 4: Ställ rätt krav på företagets larm

Ett inbrottslarm förebygger inbrott men kan också avskräcka från att överhuvudtaget göra inbrottet, speciellt om det är kopplat till en larmcentral med en seriös aktör. Ett godkänt larm kan dessutom ge dig rabatt på försäkringen. Tänk på att ett godkänt inbrottslarm ska vara:

  • Installerat av certifierad installatör och uppfylla SSF 130.
  • Installerat enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler.
  • Anslutet till en larmcentral som vid larm skickar väktare till företaget.

Steg 5: Stöldskydda datorerna

Företagets datorer ska helst låsas fast med ett godkänt datorlås eller förvaras i ett låst kassaskåp eller säkerhetsskåp. Vill du vara extra säker märker du datorerna med smart DNA eller kemisk etsning.

Steg 6: Skydda med smart DNA

Hört talas om smart DNA? Det är en osynlig, spårbar vätska som fungerar i avskräckande syfte och när inbrottet väl sker. Har du exempelvis en butik kan du koppla smart DNA till ett larm och när larmet går sprutas såväl inbrottstjuven som stöldgodset ner med en spårvätska som är omöjlig att få bort

Då kan tjuven bindas till brottet. Du kan också pensla SmartDNA på exempelvis datorer. Vätskan innehåller ett unikt DNA som kopplas till dina värdesaker och därmed kan de spåras tillbaka till ditt företag.