Vårbudgeten presenteras: Här allt du behöver veta – på 4 minuter

Josefin Wallin

Publicerades: 19 april, 2022
Foto av: Regeringen

19 april överlämnar regeringen årets ekonomiska vårproposition. Kriget i Ukraina bidrar till att Sverige vill satsa på att stärka sitt säkerhetspolitiska läge. Här finns också långsiktiga och mer kortsiktiga åtgärder på viktiga samhällsproblem. Här är allt du som företagare behöver veta om vårbudgeten 2022 – på 4 minuter.

Vi skyndar på omställningen till fossilfria bränslen för säkerheten, jobben och klimatet. Vi lindrar även krigets ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag.

Mikael Damberg, Finansminister

Summering av vårbudgeten 2022 för dig som företagare

Ett urval ur vårpropositionen 2022 som känns extra relevant för dig som är företagare. Mer utförligt kring respektive punkt finner du längre ner i artikeln.

 • Totalförsvaret stärkt. Nedan kan du också läsa mer om totalförsvarsplikten och om du som företagare räknas som en del av den.
 • Åtgärdspaket för el och drivmedel.
 • Elpriskompensationen förlängs i södra och mellersta Sverige.
 • Klimatbonus tillförs mer medel.
 • Förslag på tillfällig skattesänkning på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.

Så ska vi stärka Sverige

 • Förstärkning av vårt totalförsvar. Att Sverige skulle angripas är någonting man inte kan utesluta. Det innebär att försvaret snabbt ska stärkas. Anslaget till det militära försvaret har ökat och nu lämnar man ett förslag på att också öka det civila försvaret.

Vill du läsa mer om totalförsvaret och totalförsvarsplikten? Läs då gärna vår artikel i ämnet: Är du som företagare del av totalförsvarsplikten? Se här!

 • Stöd till Ukraina och mottagande i hela landet. Sverige har bidragit till Ukraina både ekonomiskt som humanitärt, men även till Ukrainas väpnade styrkor, vilket är unikt. Något liknande har inte gjorts sedan Sovjet angrep Finland 1939. Utöver detta avsätter man medel för att snabbt stärka vårt svenska mottagningssystem. Regeringen föreslår också att kommuner som tar extra ansvar ska kunna få ett tillfälligt extra stöd. Man vill också tillföra extra medel till de viktiga ideella insatser som görs kring mottagandet av flyktingar till Sverige.

Mildra ekonomiska konsekvenser för företag och hushåll

Priserna på bland annat el och drivmedel har ökat. Någonting som självklart drabbar många företag och hushåll. Detta kan inte kompenseras fullt ut – men man avser att försöka mildra de ekonomiska konsekvenserna.

Hur görs detta?

 • Åtgärdspaket med kompensation för höga elpriser och drivmedelspriser.

Läs mer: Åtgärdspaket för prisökningar på drivmedel och el till följd av Ukrainakrisen – omfattas du?

 • Tillfällig höjning av bostadsbidrag för barnfamiljer.
 • Elpriskompensationen (som också förlängs en månad i södra och mellersta Sverige).
 • Höjda priser på insatsvaror viktiga för lantbruket har stigit. Här föreslås ett tillfälligt stöd för: växthusodlingsföretag samt gris- och fjäderfäsektorerna.
 • Regeringen föreslår också en tillfällig skattesänkning på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.

Minska brottsligheten

Den ökade brottsligheten har varit ett återkommande problem – inte minst för företag. Regeringen vill nu försöka bryta segregationen. Vilket man ska försöka göra genom etableringsjobb som på så sätt ska få fler människor i jobb. Dessutom är det ett grepp för att fler ska känna ett samhällsengagemang och minskat utanförskap. Därmed föreslår regeringen ett extra tillskott till Arbetsförmedlingen.

Att driva på klimatomställningen ska ge fler jobb

I vårbudgeten 2022 är klimatomställningen fortsatt en viktig fråga. Att vara beroende av fossila bränslen är varken bra för klimatet, men är också en säkerhetspolitisk risk. Sverige ligger i framkant i klimatomställningen genom sitt fokus på gröna investeringar. Nu vill man skynda på detta än mer:

 • Åtgärder för att skynda på klimatomställningen och skapa gröna jobb? Föreslås ske genom en förstärkt miljökompensation – för att stärka järnvägen och att fler godstransporter ska ske just via tåg.
 • Klimatbonusen tillförs mer medel. Bilar som sålts och som är berättigade till klimatbonus har ökat mer än beräknat. För att fortsätta omställningen mot elektrifiering av transportsektorn satsar man därför på detta.

Demokratisk kontroll över välfärden – ökad trygghet

 • Under pandemin har vården varit hårt ansatt. Därför föreslås ett tillskott för att öka kapaciteten inom sjuk- och hälsovården. Det innebär bland annat ökat antal vårdplatser, fler personal och en bättre arbetsmiljö inom vården.
 • En fungerande vård är viktig när man vill stärka krisberedskapen. Därför genomförs också insatser för att stärka krisberedskap och det civila försvaret i hälso- och sjukvården.
 • Förbättra för pensionärerna som har det sämst genom ett garantitillägg: Förslaget med ett garantitillägg innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor extra i månaden. Någonting som blir extra viktigt med tanke på de prisökningar som sker på bland annat livsmedel.

Pandemin

Regeringen föreslår extra medel kopplat till pandemin. Dels för att hantera pandemin framåt – men också för att hantera kostnader i början av året då smittspridningen var stor. Bland annat innebär detta en möjlighet för att alla i Sverige ska kunna få en fjärde vaccindos.

Källa: Regeringen