Åtgärdspaket för prisökningar på drivmedel och el till följd av Ukrainakrisen – omfattas du?

Josefin Wallin

Publicerades: 15 mars, 2022
Foto av: Regeringen

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket till följd av ökade priser på såväl el som drivmedel. En direkt effekt av det oroliga världsläget och Rysslands invasion av Ukraina. Här är allt du behöver veta.

14 mars presenterade Mikael Damberg ett åtgärdspaket under en pressträff. Åtgärdspaketet som presenterades ska stötta Sverige i den ansträngda situation som uppstått till en följd av Rysslands invasion i Ukraina. En ansträngd situation som yttrar sig i bland annat höjda priser på såväl el som drivmedel. I åtgärdspaketet presenterades åtgärder med syfte att både på lång och kort sikt underlätta för svenska företag och hushåll.

Åtgärdspaket för prisökningar på drivmedel och el till följd av Ukrainakrisen

Åtgärder på kort sikt

 • Skatt på disel och bensin sänks tillfälligt (juni-oktober 2022)
  Innebär: Skatten på disel och bensin kommer att sänkas under en period. Priset kommer då att bli 1,30 kronor lägre – utöver de 50 öre som skatten sänks med redan nu i maj.
 • Drivmedelskompensation införs till privatpersoner
  Innebär: Du som privatperson och som äger en personbil kommer få ett stöd på 1 000 kronor. Bor du i ett stödområde så kommer du som personbilsägare också få ett extra tillägg på 500 kronor som kompensation. Planen är att denna kompensation kommer att betalas ut per automatik.
 • Elpriskompensationen förlängs ytterligare i södra och mellersta Sverige med en extra månad.
 • Anslaget för klimatbonusen ökas
  Innebär:
  Att du fortfarande kan få 70 000 kronor i stöd när du väljer att köpa en elbil.
 • Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs (under juli-december 2022)
  Innebär: För att hjälpa hushåll med svag ekonomi kommer den som har (eller blir beviljad i år) bostadsbidrag som barnfamilj få ett tilläggsbidrag. Tilläggsbidraget motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidraget.

Åtgärder på längre sikt

 • Nytt och förenklat reseavdrag
  Innebär:
  Reseavdraget som finns idag föreslås ersättas av en skattereduktion. Den här skattereduktionen baseras på ditt avstånd mellan arbetsplats och bostad. Det här innebär också att ungefär 260 000 fler tros kunna ta del av skattereduktionen jämfört med nuvarande reseavdrag. 
 • Reduktionsplikten kommer att frysas.
 • BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas. 

Vi presenterar idag ett exceptionellt åtgärdspaket för att möta de prisökningar vi nu ser med anledning av Rysslands invasion, säger finansminister Mikael Damberg. Läget är fortsatt osäkert och priserna rör sig mycket, men vi ser att vi måste stötta konsumenter i detta akuta skede och samtidigt vidta åtgärder för att fortsatt minska vårt fossilberoende.

Mikael Damberg, pressträff 14 mars

Vill du läsa mer om Ukraina?