<![CDATA[]]>

Sten Tolgfors: Så ska fler unga bli företagare

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 28 oktober, 2013

I helgens DI Debatt ger sig förre försvarsministern Sten Tolgfors, numera småföretagare, in i småföretagardebatten – och försvarar hur Sverige ska få fler unga entreprenörer. Förslag även Driva Eget gett tidigare.

”Ungdomsarbetslösheten tillhör Sveriges allvarligaste utmaningar”, skriver Sten Tolgfors, småföretagare och partner på Rud Pedersen, på Dagens industris debattsida.

Men lösningen är inte, som Driva Eget också har uttryckt, att bara sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomarna, så att det ska bli billigare att anställa dem. Det krävs fler åtgärder. Sten Tolgfors föreslår några:

  • ”För att jobbskapandet långsiktigt ska fungera måste unga uppmuntras till företagande, precis som till anställning. Den som inte kommer i kontakt med företagande, den som aldrig ställs inför frågan att bli företagare kommer inte heller att överväga att bli det.” Tolgfors vill därför att småföretagande och entreprenörskap introduceras och uppmuntras redan från unga år.
  • ”En möjlighet vore att komplettera de sänkta arbetsgivaravgifterna med att ge företag som anlitar unga mikroföretagare ett särskilt skatteavdrag eller reduktion för inköp av enklare tjänster”, skriver Tolgfors och menar vissa trädgårdstjänster, snöskottning, reparationer och service.
  • Enklare regler för ungas mikroföretagande. Tolgfors förespråkar en ny företagsform med till exempel kontantredovisning och där inga sociala avgifter betalas. ”Om man efter till exempel 24 års ålder vill fortsätta som företagare, eller tidigt når en viss omsättning, så omvandlas ungdomsföretaget till vanlig enskild firma eller aktiebolag”, skriver Tolgfors och fortsätter:

– Många anser att det är nödvändigt med särskilda lösningar för unga. Men förslagen har hittills gällt anställning – inte företagande. Men företagande behöver tillföras perspektivet att erfarenhet av företagande är en av de bästa erfarenheter som unga kan få med sig.

TYCK TILL! Vad tycker du om Tolgfors åsikter? Diskutera i Driva Egets forum.