entreprenörskapsforum

Chocksiffrorna – kvinnors företagande rekordsjunker
Här finns flest entreprenörer i Sverige
Rekordfå kvinnor startar eget
Kvinnliga entreprenörer lyckligare än manliga
”Så många skulle kunna vara entreprenörer”
”Småföretag ungdomars räddning”
Underkänt till regeringen efter ökad regelbörda
Högutbildade invandrare startar fler företag
Svenskar minst sugna på att starta företag