<![CDATA[]]>

Svenskar minst sugna på att starta företag

Camilla Björkman

Publicerades: 30 juni, 2011

Svenskar är bland de minst benägna att starta företag – trots att de tycker att möjligheterna finns. I Entreprenörskapsforums nya rapport rankas Sverige i bottenskiktet vad gäller entreprenörskap.

Man brukar säga att en entreprenörsvåg sköljer över Sverige, men en ny rapport visar raka motsatsen: Svenskar är bland de minst sugna på att starta eget.

Rapporten, som lanseras av Entreprenörskapsforum inom forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM, visar att svenskarna hamnar på plats 47 av de 59 länder som ingår i årets undersökning när det gäller entreprenöriell aktivitet. Bland industriländerna hamnar vi på plats 14 av 22.

Detta trots att svenskarna anser att det finns möjligheter att starta företag som kan bli lönsamma.

Samtidigt uppger knappt en tredjedel att de inte startar företag av rädsla att misslyckas. Författarna till rapporten drar slutsatsen att villkoren för företagande måste stärkas men också att någon entreprenörsdriven norm inte har etablerats i Sverige.

– Vi har inte samma tradition som många andra länder vad gäller att starta företag – men även kring att misslyckas. I stället har vi en storföretagsnorm och en anställningsnorm, säger Pontus Braunerhjelm, professor och VD för Entreprenörskapsforum, och en av författarna till studien.

Det mest sorgliga i undersökningen är svenskarnas innovationsbenägenhet. Där hamnar vi på bottenskiktet, långt efter de nordiska länderna.

– Innovationer drivs främst i stora företag och även i vissa specifika branscher. Men bredare är det ganska svagt.

Allt ser dock inte nattsvart ut: Det har blivit lättare att starta företag under perioden. Man kan också skönja en liten ökning av antal nyföretagare sedan 2006, vilket kan förklaras med att fler kvinnor startat eget.

Att vi är så dåliga på att starta eget beror inte på problem med finansiering och ekonomiskt stöd, menar författarna. Däremot ligger vi betydligt sämre till i jämförelse med våra utländska grannar vad gäller skatter och regleringar, och hur dessa hämmar småföretagare. Även regelbördan hämmar företagens tillväxt.

Enligt Pontus Braunerhjelm måste flera förändringar göras för att Sverige ska få fler entreprenörer. Bland annat på skattefronten: Kapitalskatten bör sänkas och skattesystemet göras mer transparent.

– Staten bör även ta del av förluster företagare gör, inte bara av vinster. Går du med vinst under flera år ska du kunna kvitta den vinsten mot tidigare förluster – och vice versa.

Även utbildningssystemet måste bli bättre på att lyfta entreprenörskap, framförallt på högskolor och universitet.

– Dessutom måste stadsministern och finansministern tydligt signalera att de tar det här på allvar.

Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga Tekniska Högskolan och VD för Entreprenörskapsforum.