<![CDATA[]]>

”Så många skulle kunna vara entreprenörer”

Camilla Björkman

Publicerades: 11 september, 2012

Knappt 6 procent av alla vuxna svenskar är entreprenörer – men 16 procent skulle kunna vara det. Det har Per Thulin på Entreprenörskapsforum räknat ut i en ny analys.

Det är bara knappt sex procent av befolkningen som faktiskt är entreprenörer men andelen möjliga företagare bland befolkningen är betydligt högre.

Det menar Per Thulin, ekonomie doktor på Entreprenörskapsforum och KTH som i sin månatliga Thulins Tabeller analyserat data från Global Entrepreneurship Monitors (GEM:s) som bygger på intervjuer med 3 000 svenskar.

Undersökningen visar att 5,8 procent av befolkningen i åldrarna 18-64 år bedrev någon form av entreprenörskap under 2011.

Men av resterande del av befolkningen anser 31 procent att de har nödvändiga kunskaper för att starta och driva ett företag.

Av dessa säger 74 procent att det också finns goda möjligheter att starta ett företag i sitt närområde inom de närmaste sex månaderna.

Det betyder att 23 procent av den vuxna befolkningen som inte redan idag bedriver någon form av entreprenörskap både anser att det finns goda möjligheter att starta ett företag där de bor och dessutom tycker sig ha tillräckligt med kunskap för att göra det.

Men av dessa har 32 procent svarat att rädsla för att misslyckas skulle hindra dem från att starta ett företag. Räknar man bort den andelen får Per Thulin fram ett grovt mått på potentiellt entreprenörskap i Sverige på cirka 16 procent.

– Entreprenörskapet i Sverige skulle kunna vara betydligt högre. Varför de som anser sig ha såväl kunskap som möjlighet att starta ett företag ändå väljer att inte göra det är frågan, konstaterar han.

Läs hela analysen hos Entreprenörskapsforum här.