<![CDATA[]]>

Underkänt till regeringen efter ökad regelbörda

Camilla Björkman

Publicerades: 13 april, 2012

Regeringen skulle minska företagens regelbörda, men i stället har den ökat. Det visar ekonomie doktorn Per Thulin på Entreprenörskapsforum – och ger regeringen underkänt.

Regeringen började redan 2006 att jobba för en minskad regelbörda för företagare, med syftet att det skulle skapa positiva förändringar i företagarnas vardag.

Men när Per Thulin, ekonomie doktor på Entreprenörskapsforum och KFT, nu har undersökt hur det egentligen ligger till med saken visade sig arbetet ha fallit pladask.

Han har analyserat en undersökning från Riksrevisionen och kunnat dra slutsatser om regelbördan:

– Riksrevisionens utvärdering är en dyster läsning och kan rimligen inte tolkas på annat sätt än att regeringen inte uppnått målet med sitt regelförenklingsarbete, konstaterar han.

Hur ser det då ut? Regeringen satte som mål att de administrativa kostnaderna till följd av statliga regelverk skulle minska med 25 procent för företagen mellan 2006 och 2010.

I verkligheten har de bara minskat med 7 procent – långt ifrån det uppsatta målet. Och av totalt 17 regelområden kan 12 visa minskade administrativa kostnader medan 5 faktiskt har ökade kostnader under perioden.

Den största minskningen finns inom livsmedelsområdet medan den största finns inom skatterätten, vars kostnader ökade med hela 582 miljoner kronor.

Hur blev det då med den positiva förändringen i vardagen? Enligt Per Thulin gjorde Riksrevisionen under 2011 en enkät riktad till 4 000 företag med under 500 anställda för att se hur företagen själva tycker om regelbördan.

Den visade att hela 36 procent tycker att regelverket är svårare nu jämfört med hur det var för fem år sedan, medan bara 14 procent tycker att det har blivit enklare. Visserligen är små företag med färre än tio anställda något mindre negativa, men Per Thulin tycker ändå att talen är uppseendeväckande:

– Hur kan ett arbete som syftar till att förenkla företagens regelbörda leda till att två tredjedelar av företagen anser att regelbördan är oförändrad eller till och med tyngre nu jämfört med hur det var innan regelförenklingsarbetet hade startat?