<![CDATA[]]>

Högutbildade invandrare startar fler företag

Camilla Björkman

Publicerades: 13 december, 2011

Högutbildade invandrare driver företag i betydlig högre utsträckning än inrikes födda, det visar forskaren Per Thulin på Entreprenörskapsforum. Flest företagare finns hos asiaterna.

Per Thulin, ekon dr och forskare på Entreprenörskapsforum och KTH har studerat hur företagsamheten ser ut bland invandrare jämfört med infödda svenskar.

Han kan bland annat visa att högutbildade invandrare driver företag i betydligt högre utsträckning än inrikes födda.

Sett över hela gruppen driver en något högre andel utlandsfödda män företag jämfört med dem som är födda i Sverige, även om skillnaden inte är speciellt stor. Drygt 12,5 procent av de sysselsatta invandrarna driver ett företag medan motsvarande tal är ca 12 procent hos svenskfödda.

Per Thulin tror att en anledning till att det är något fler utlandsfödda som driver företag är att det är extra svårt för denna grupp att få en anställning.

– Företagandet utgör därför den enda realistiska vägen till sysselsättning för många, säger han.

Utrikes födda män är mer benägna att driva företag inom alla åldersklasser bortsett från den äldsta, 55-64 år. Mest tydlig är skillnaden för de i åldrarna 20-44 år där mellan 1,2 och 1,6 procentenheter fler invandrare driver företag jämfört med de som är födda i Sverige.

Vilka som driver företag bland utrikesfödda skiljer sig åt beroende på var företagarna kommer ifrån. Högst andel företagare finns bland invandrare från Asien (ca 16 procent), medan andelen företagare bland invandrare från Sydamerika bara är cirka 5 procent.

Andel företagare bland utrikes- och inrikesfödda män i åldrarna 20-64 år 2008, fördelat på högsta avslutade utbildning. Källa: Thulins tabeller, Entreprenörskapsforum.