Ge oss mer tid i februari!

Henrik Hall

Publicerades: 7 februari, 2016

I grund och botten är Skatteverket generöst med tid för momsredovisning gentemot oss små- och mikroföretagare. Vi har alltid minst 40 dagar på oss att redovisa momsen, oavsett om vi redovisar per månad, kvartal eller år. Men en gång om året har vi i praktiken inte de marginalerna, nämligen just nu!

Den som registrerat sig för faktureringsmetoden (vilket alltför många gör helt i onödan, däribland jag när jag startade mitt första företag på 90-talet) har inget att klaga på. Vi förväntas bokföra alla fakturor direkt när de kommer och det blir ingen som helst skillnad bara för att vi passerar ett årsskifte. För den som ska följa kontantmetoden, även kallad bokslutsmetoden, är läget ett annat, i varje fall för den som anlitar en bokföringsbyrå (vilket Skatteverket ofta rekommenderar, trots att de envisas med att tro att företagaren alltid har full koll).

Så här fungerar det:
– Företagaren lämnar sina bokföringsunderlag till byrån någon gång i 40-dagarsperioden mellan att perioden som ska redovisas tagit slut och att momsen ska redovisas.
– De underlag som lämnas över är de underlag som är slutbetalda, vilket är helt rätt elva månader av tolv eller tre kvartal av fyra.
– Även om en del ibland har ont om pengar och måste vänta med att betala fakturor (eller få betalt för egna fakturor för att kunderna har ont om pengar), är det normalt att högen med underlag från en månad, innehåller fakturorna som ankom eller skickades i månaden innan.
– Vid bokslutet ska alla fakturor, in- och utgående, bokföras på det år de är daterade, oavsett om de är betalda eller inte. Fakturor som kom/skickades i december men betalades i januari ska alltså bokföras två gånger, även när man har kontantmetoden: en gång som kostnad/intäkt i december och en gång som betalning i januari.
– Byrån vet detta och försöker naturligtvis påminna sina kunder om detta, men företagare vill ha enklast möjliga rutiner för sin administration och kör ofta på som vanligt. Den som inte kan förstå logiken i detta och kan acceptera det, förstår inte vad det innebär att vara företagare.
– Konsekvensen blir att fakturor som borde bokföras i december, kommer till byrån i perioden 1 februari till 12 mars, ihop med januari-underlagen (den som har kvartalsmoms kan i värsta fall lämna över dessa december-underlag i början av maj, men det är en historia för sig som kund och byrå måste lösa ihop).
– För byrån är det oerhört praktiskt att bokföra både december och januari i samma veva, något jag brottas med just nu (jag jobbade igår, lördag och ska snart till kontoret igen), detta för att vi som är proffs inte ska behöva överlåta på våra kunder, som är proffs på något annat än bokföring, att avgöra vilka underlag som hör till vilken period.
– Följden blir en nästan omänsklig stress i perioden 1 februari – 12 februari, då vi inte bara måste försöka jaga in två månaders underlag, utan också hinna sortera upp och bokföra.
– Detta bokföringstillfälle är också det mesta centrala under hela året, eftersom det är nu grunden läggs för ett bra bokslut. Många gånger skulle bokslutet kunna göras färdigt här om kundföretaget är litet och välskött.

Därför denna vädjan till Skatteverket:
Låt små företag med 40 dagars momsfrist lämna fjolårets sista momsredovisning i mars istället för i februari!

Och när vi ändå är igång: öppna deklarationen för enskilda firmor redan i februari, istället för i slutet av mars. För många företag skulle det vara ytterligt praktiskt att kunna redovisa sista momsen och deklarationen samtidigt och därmed kunna lägga det gamla året bakom sig!