Skatteförslag som föreslås bli verklighet 2023 – allt du behöver veta

Josefin Wallin

Uppdaterades: 18 november, 2022
Publicerades: 23 november, 2022
Foto av: Adobe Stock

Det har varit mycket snack om de olika skatterna och förslagen efter att budgetpropositionen överlämnades i början av november. Här har vi samlat alla skatteförslag för 2023 på ett ställe och gör det hela lite enklare för dig som företagare.

Skatteförslag 2023

Det är många nya ändringar som står på agendan när man diskuterar den nya budgeten. Inte minst alla olika skatteförslag inför 2023. Men vilka skatteförslag är det egentligen som har lagts – och hur påverkar det dig som företagare? Här går vi igenom alla skatteförslag inför 2023.

Reseavdraget ska stanna – men förstärkas

Redan tidigare har Driva Eget rapporterat om att nuvarande reseavdrag behålls men att det även ska stärkas upp. Tidigare låg ett förslag om att reseavdraget skulle grundas baserat på avstånd. Man väljer nu att inte genomföra den ändringen, utan nuvarande reseavdrag kvarstår. Arbetsresor med egen bil kommer nu ersättas med 25 kronor per mil, istället för de tidigare 18,50 kr. Avdrag för drivmedel med förmånsbil i arbetet höjs till 12 kronor milen. Elbil? Där görs inga ändringar.

Skatt på bensin och disel sänks

Sedan tidigare känner de flesta till att skatten på drivmedel såsom disel och bensin ska sänkas med 1 krona/litern. En skattelättnad som många har efterfrågat, och som kommer att gälla från 1 januari 2023, och beräknas gälla i tre år.

Stärkt jobbskatteavdrag för personer 65+

För personer som fyllt 65 år vid årets start och väljer att fortsätta arbeta stärks jobbskatteavdraget. Det innebär att ungefär 400 000 får sänkt skatt på sin arbetsinkomst. Detta görs för att stimulera fler äldre att fortsätta jobba även efter 65. Även detta förslag planeras med start 1 januari 2023.

Laddar du bilen på jobbet?

Om du erbjuds att ladda bilen på jobbet så ska detta förmånsbeskattas. Nu föreslås en tillfälligt slopad förmånsbeskattning för den som laddar sin elbil på jobbet. Detta tänker man sig ska gälla fram till juni 2026.

Läs mer: Budgetpropositionen 2023 – staten ska inte kompensera för alla prisökningar

Nu förstärks FoU-avdraget

FoU-avdraget betyder att företag som arbetar med forskning eller någon form av utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter. Dessutom betalar de en lägre allmän löneavgift. Detta avdrag har däremot ett tak för nedsättningen på 600 000 kronor – som nu höjs till 1,5 miljon per månad. Detta tänker man ska gälla från 1 juli 2023.

Installation av solceller – förstärkt skattereduktion

Inom ramen för det så kallade gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 % från och med 1 januari 2023, meddelar regeringen. I praktiken innebär det att om du eller företaget installerar solceller för 100 000 inklusive moms så blir skattereduktionen nu 20 0000 istället för 15 000 kronor.

Nu ryker avfallssförbränningskatten…

Avfallsförbränningsskatten kommer helt att avskaffas 1 januari 2023. Den här skatten har funnits i cirka tre år och har tagits ut på exempelvis avfall som förts in till en avfallsförbränning. Denna tas bort då man anser att den inte haft den effekt man önskat – att styra mot en mer giftfri och resurseffektiv avfallshantering. Eftersom den här skatten drabbar kärnkraftverken så försvagar den därmed lönsamheten för dessa (vilket kan innebära minskad kraftvärmeproduktion).

… och skattenedsättningen för datorhallar

Tidigare har vi sett en nedsättning av energiskatten på elförbrukningen i datorhallar. Men nu slopar man helt den här skattenedsättningen som infördes 2017. Denna nedsättning av energiskatten på elförbrukning i datorhallar slopas från den 1 juli 2023. Syftet med detta är att man önskar att datorhallarna ska arbeta hårdare för att bli mer effektiva i hur de förbrukar el.

Andra skatter som ändras

  • Slopad koldioxidskatt för kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem. Detta gör man för att kunna förbättra deras lönsamhet gällande elproduktion – och tack vare det kunna stimulera en ökad produktion. Slopas 1 januari 2023.
  • Tillfällig utvidgning av skattenedsättning på jordbruksdiesel förlängs i ett halvår(när det egentligen annars skulle ha upphört att gälla vid halvårsskiftet 2023). Skatten på jordbruksdiesel är noll kronor under detta andra halvår efter förlängningen av skattenedsättningen. Detta gör man för att hjälpa jord- och skogsbruk som även de drabbas hårt av ökade kostnader. Hela 26 000 företag omfattas av den här viktiga skattesänkningen.
  • Förändringar i kemikalieskatten. Här vill man göra reglerna enklare genom att det exempelvis inte ska spela någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt, menar regeringen. Ändringarna vill man ska börja gälla 31 december 2022 samt 1 juli 2023.
  • Höjd moms på vissa reparationer. Förslaget om höjd moms på reparationer har inte tagits väl emot av alla. Momshöjningen innebär en höjning från 6 % till 12 % och därmed blir det något dyrare att reparera exempelvis cyklar. Något som slår mot småföretagen som erbjuder dessa typer av tjänster. Liksom att den precis hade sänkts – och att höja den (igen) inte talar för ett cirkulärt samhälle.

Läs mer om detta: Momsen kan höjas – och småföretagare drabbas

  • Nya krav ska bekämpa momsbedrägerier. Vilket man tänker sig kunna göra genom nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter om ”gränsöverskridande betalningstransaktioner” till Skatteverket. Detta ska börja att tillämpas 1 januari 2024.