<![CDATA[]]>

Esabelle Dingizian (MP): ”Alliansen driver en ytterst stelbent företagspolitik”

Redaktionen

Publicerades: 11 september, 2014

Ett CSN-liknande lån för ungdomar som vill starta eget, underlättade finansieringsmöjligheter, sänkta arbetsgivaravgifter, slopat sjuklöneansvar och minskat regelkrångel – så vill Miljöpartiet underlätta för småföretagare. Det skriver Esabelle Dingizian (MP) i ett debattinlägg på driva-eget.se.

Valrörelsen går in i sitt absoluta slutskede men än saknas en öppen debatt kring egenföretagarnas villkor. Entreprenörskap är på allas läppar men trots det hör vi sällan konkreta politiska förslag riktade mot landets entreprenörer och egenföretagare. I Miljöpartiet går vi mot strömmen genom att möta ökade krav på innovativa åtgärder för att stärka nyföretagandet.

Under de senaste månaderna har vi bjudit in entreprenörer för rundabordssamtal där de fått möjlighet att granska vår politik. Det har lett till en del förbättringar och gett oss en värdefull inblick i de utmaningar och hinder som kvarstår. Mötena har också stärkt vår tro på de förslag som vi lagt fram tidigare, även de framtagna tillsammans med entreprenörer. En överväldigande majoritet av deltagarna tror på det vi önskar genomföra.

Att många andra partier släpar efter på området är ingen nyhet. Alliansen har haft åtta år på sig men visat lite förändringsglöd. Vass kritik har riktats mot näringsministern från diverse branschorganisationer för hennes handfallenhet inför uppgiften att stimulera företagsamheten runt om i landet. Det kan tyckas märkligt, inte minst i ett samhällsklimat där entreprenörskap skapar så mycket entusiasm bland både unga och äldre. Just unga är en eftersatt grupp i sammanhanget. Endast fyra procent av 18-30-åringarna är företagare, vilket innebär att skillnaden mellan viljan att vara företagare och det faktiska företagandet är som störst bland unga personer.

Det är på tok för dåligt. Drivkraften hos unga att starta eget måste fångas upp av samhället. Det kan vi inte göra utan offentliga insatser. Därför föreslår vi bland annat ett CSN-liknande lån som ger fler ungdomar möjligheten att ta steget ut i entreprenörsvärlden. Här handlar det om överlevnadspengar, precis som med de traditionella studielånen. Vi vill också se att arbetslöshetskravet för att få starta eget-bidrag skrotas, samt att åldersgränsen sänks till 20 år. Alla ungdomar ska ha samma förutsättningar.

Vi får heller inte glömma mentorskap. En organisation som Nyföretagarcentrum förser årligen tusentals småföretagare med stöd, vilket generar omkring fyra miljarder i direkta och indirekta skatteintäkter samt tusentals nya jobb. Ideella entreprenörsorganisationer behöver långsiktigt stöd, framför allt riktat mot de som stärker unga företagare.

Under valrörelsen har vi gång på gång sett hur Alliansen försöker svartmåla vår gröna företagspolitik. Men den som läst på vet att vi är det kanske mest progressiva partiet när det gäller att kraftigt sänka arbetsgivaravgifter för småföretag, slopa sjuklöneansvar samt minska regelkrångel. Särskilt förvånande är svartmålningen emellertid inte. Dels driver Alliansen en ytterst stelbent företagspolitik, dels har våra förslag funnits på plats sedan länge men utan något större gehör från varken media eller andra beslutsfattare.

Nu vänder vi oss därför direkt till er småföretagare som vill se en mer aktiv näringspolitik. Vi kan inte möta dagens verklighet med dammig politik lämpad för industrisamhället. En helomvändning krävs och det innebär entreprenörssatsningar redan i skolan, kurser i småföretagande på högskolan, underlätta finansieringsmöjligheterna, ta bort klumpiga regelverk och skapa ett mer tillgängligt starta eget-bidrag med sänkt åldersgräns. Så bygger vi morgondagens Sverige.

Esabelle Dingizian (MP), riksdagsledamot och ungdomspolitisk talesperson