Det här vill Miljöpartiet och Per Bolund göra för Sveriges småföretagare

Josefin Wallin

Uppdaterades: 5 september, 2022
Publicerades: 6 september, 2022
Foto av: Miljöpartiet

VALSPECIAL: Miljöpartiet och Per Bolund tycker småföretagen är viktiga. För den gröna visionen kommer det också att behövas betydligt fler – läs hur.

Vilka satsningar avser ni att göra (efter valet) för att underlätta livet för oss småföretagare?

Miljöpartiet vill permanentat växa-stödet för en andra anställd – så att små företag vågar satsa på att anställa sina första medarbetare. Vi vill införa ett skatteavdrag för vidareutbildning så att företag lättare kan skaffa sig rätt kompetens internt. Trygghetssystemen behöver bli bättre för frilansare, kombinatörer och egenföretagare. Företagare ska också kunna vara sjuka utan att det drabbar företaget orimligt hårt. 

Hur viktiga anser du att småföretagarna är för Sveriges ekonomi och framtid, jämfört med exempelvis storföretagen?

– Mycket viktiga! Alla företag behövs, men de flesta jobb skapas i små- och medelstora företag. I den gröna visionen om ett grönt folkhem kommer det behövas betydligt fler småföretag. Vi tycker att politiken ska göra det lättare framförallt att starta och driva ett företag. Bra idéer ska kunna förverkligas i utan att man kör fast i administration och kostnader. Då behöver det bli enklare.

Vad gör ni internt i partiet för att förstå småföretagares vardag?

– Miljöpartiets politiker är ofta ute och träffar företagare för att förstå hur er vardag ser ut och vilka utmaningar som finns. Sedan finns det som tur är flera organisationer som företräder småföretagare som sammanställer statistik och bjuder in oss till samtal.

I alla undersökningar framkommer det att småföretagarna tycker att det är mycket krångel och administration med att driva företag. Vad vill ni konkret göra åt detta?

– Vi vill att myndigheter ska kunna dela mer information så att den inte behöver skickas in flera gånger om av företagare.

Kommer villkoren för landets småföretagare att vara en viktig del av er ”valagenda”?

– Ja, det är en viktig del av näringslivspolitiken.

Utöver er själva, vilka andra partier tycker du är duktiga på ”småföretagarfrågor”?

– Centerpartiet har bra delar i sin småföretagarpolitik, med ett viktigt fokus på landsbygdsfrågor. Vi skulle kunna komma överens om bra politik efter valet.

Om du själv skulle driva företag, vad skulle du helst göra då?

– Då skulle jag vilja ha ett företag som hjälper människor att producera egen el med solceller och lagra den.

Fem snabba frågor med Per Bolund

Ska det bli billigare för företagen att anställa?

– Ja, för de små företagegen.

Ska företagens skatter sänkas?

– De små företagens skatter, ja.

Bör färre företag vara momspliktiga?

– Kanske. Vill vill se effekterna av den senaste förändringen av gränsen för momsplikt först.

Ska reglerna för att säga upp personal förenklas?

– Det ska inte bli enklare att säga upp personal

Vilken politisk åtgärd tror du skulle underlätta mest för Sveriges företagare?

– Minskad regelbörda genom bättre myndighetssamverkan

Kanske är du även intresserad av? Karl-Petter Thorwaldsson (S) ”vill se en bred skattereform”