<![CDATA[]]>

”Jag vill inte förknippas med Tillväxtverket”

Camilla Björkman

Publicerades: 6 augusti, 2012

Efter Tillväxtverkets skandal fortsätter myndighetens frivilliga företagsambassadörer att hoppa av. ”Jag vill inte förknippas med en myndighet som inte agerar efter sitt uppdrag”, säger småföretagaren och avgående ambassadören Christina Stielli.

Skandalen kring Tillväxtverket fortsätter. Efter DN:s avslöjande om Tillväxtverkets vidlyftiga representation hoppar nu flera av myndighetens frivilliga företagsambassadörer av sitt uppdrag.

– Jag vill inte förknippas med en myndighet som inte agerar efter sitt uppdrag, säger småföretagaren Christina Stielli till Driva Eget.

Hon har fram till nu varit en av Tillväxtverkets 919 ambassadörer för kvinnors företagande. I sitt uppdrag har hon åkt runt och talat inför skolklasser, ungdomsgrupper och arbetssökande om att starta eget – helt ideellt.

– Jag har gjort det utan ersättning för tid och timmar och resor. Jag kände att jag hade ett viktigt uppdrag.

Hon beskriver stoltheten som kom med att bli utnämnd till ambassadör för Tillväxtverket, en stolthet som nu övergått till en stor besvikelse. Myndighetens agerande anser hon är under all kritik.

– Som företagare är jag noga med att allt ska bli rätt. När min uppdragsgivare visar att de inte alls gör samma sak finns ingen anledning att fortsätta jobba för dem.

Dessutom är hon mycket kritisk till att ingen upphandling har skett:

– När jag insåg att Tillväxtverket inte ens hade använt sig av sina ambassadörer för att handla upp tjänster var måttet rågat.

Med facit i hand ställer hon sig frågande till hela projektet, som bygger på att kvinnor som driver eget jobbar för Tillväxtverket utan betalning. Christina Stielli menar att kvinnor redan idag kan ha svårt att ta betalt för sina tjänster och värdera sin kompetens och tid.

– Tillväxtverket har pushat och uppmuntrat oss till att fortsätta så för en god sak.

Nu vill hon i stället fortsätta sitt uppdrag på egen hand.

– Men jag gör det bättre och mer trovärdigt utan att vara kopplad till Tillväxtverket.