<![CDATA[Källa: Förenade Bolag]]>

ESB Inkasso skrämmer lurade "kunder"

Anders Nyman

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 2 maj, 2016

De verkar vara ett oberoende inkassobolag – men bakom estniska ESB Inkasso OÜ står varningslistade Bolagsupplysningen själva.

Tiotusentals svenska företagare har lurats att skriva på talongen från estniska Bolagsupplysningen och tvillingen Nummerupplysningen, i tron att det handlat om obligatoriska uppdateringar i ett myndighetsregister. De som bestridit kraven på omkring 5 000 kronor per år i två år har hittills sluppit att betala. Bolagen har varken gått till Kronofogden eller stämt de som vägrat betala i domstol, utan bara skickat påminnelser och sagt att bestridan inte accepteras.

Läs mer: Så agerar du mot Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen

Sedan drygt ett år tillbaka kommer också vad som ser ut att vara inkassokrav från estniska ESB Inkasso OÜ. Fakturan är märkt ”krav”, och som fordringsägare anges ”ESB Inkasso” med adress i Tallin, Estland.

Vad är då ESB Inkasso OÜ för bolag? Företaget registrerades 2014 som AllTeam OÜ, och bedrev enligt den enda årsredovisning som lämnats in ingen verksamhet under det året. 2015 ändrades namnet till ESB Inkasso. I styrelsen för ESB hittar vi två välbekanta namn – Bolagsupplysningens verksamhetschef Ingrid Ilsjan, och Eve Tiit, som är den som på pappret äger Bolagsupplysningen. De båda äger också samtliga aktier i ESB Inkasso.

Läs mer: Fakturaskojare från Borås fick fängelse

Svenska Datainspektionen har nyligen öppnat ett tillsynsärende mot ESB Inkasso med anledning av att de fått in klagomål. ESB saknar inkassotillstånd i Sverige, vilket de måste ha ifall de utför inkassoåtgärder.

– Själva rubriceringen (på kravet, reds. anm.) är inte avgörande om det ska vara ett inkassokrav eller inte, säger Evelin Palmér, jurist på Datainspektionen och fortsätter:

– För att det ska vara fråga om ett inkassokrav i inkassolagens mening så krävs att det finns påtryckningar på gäldenären, utöver att det ska stå att det kan komma att överlämnas till inkasso om man inte betalar. Det kan vara att det står att man ska skicka in det till Kronofogdemyndigheten eller kommer vidta rättsliga åtgärder. Det vi ska göra nu är att titta på breven och se om det finns några sådana påtryckningar.

Läs mer: Hans ville skydda sitt varumärke – då kom bluffakturorna

De exempel på krav fakturaskojarbekämparen Förenade Bolag fått in från sina medlemmar saknar sådana hot. Förra hösten fick dock en företagare som ifrågasatte ESB ett mejlsvar från företagets kundtjänst med den typen av påtryckningar:

”ESB Inkasso är registrerat i Estland, Tallinn, och har alla tillstånd för Inkassoverksamhet i Estland. Däremot stämmer det att vid utebliven betalning kommer vi inte att ansöka om betalningsföreläggande hos Svenska kronofogdemyndigheten men däremot kommer vi att ansöka om ett Europeiskt betalningsföreläggande alternativt pröva ärendet i Estnisk domstol. Vi ber Er att notera att utöver Inkassoavgifter samt påminnelseavgifter tillkommer även dröjsmålsränta.”

Hoten sattes dock aldrig i verket. Påståendet att ”alla tillstånd” finns i Estland verkar dessutom vara en dimridå.

– I Estland behövs inget särskilt tillstånd för att vara verksam som inkassofirma, säger Karolina Ullman, partner på advokatfirman Njord i Tallinn och ordförande för Svenska Handelskammaren i Estland.

– Detta beror i stort på att det inte finns någon lag som reglerar några legala ”fördelar” för sådan verksamhet. Det finns ett flertal inkassofirmor här men de har inte rätt att till exempel ta ut någon avgift av gäldenären, säger Ullman.