<![CDATA[]]>

Ny innovationsplan ska hjälpa småföretagen

Camilla Björkman

Publicerades: 12 oktober, 2011

Innovation för småföretagen stod i fokus när en 37 sidor tjock innovationsstrategi i veckan lämnades över till näringsminister Annie Lööf. Bland förslagen fanns bland annat internationalisering av småföretagen.

Det är Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i Stockholm, som har tagit fram projektet ”Innovation för tillväxt” med Marcus Wallenberg som ordförande. I veckan blev det tvååriga arbetet klart och 37 sidor förslag överlämnades till näringsminister Annie Lööf.

I projektet har IVA tillsammans med Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och Vinnova kopplat ihop personer från företag, län, kommuner och lärosäten för att hitta små och stora åtgärder som ska bidra till att öka svensk innovationskraft och få fler företag att växa.

– För att klara det här måste man ha en nationell kraftsamling och den kraftsamlingen måste vara blocköverskridande, sa Marcus Wallenberg när strategin presenterades för pressen.

Bland förslagen finns flera som rör småföretagare. I paneldebatten som följde lyfte Ilja Batalja, VD för fastighetsbolaget Dombron AB, fram internationaliseringen av småföretagare:

– Det är väldigt svårt för små och medelstora företag när de ska utomlands. Det är inte bara Grekland som är konkursmässig där ute utan det är många där man inte vet om man får betalt. Det finns nästan inga stödfunktioner. De som finns, Exportkredit och Exportrådet, är inte alls anpassat. Räntan är många gånger högre än om man går till banken och det är inte det man behöver, sa han.

Pontus Braunerhjelm, VD för Entreprenörskapsforum, pekar också ut internationaliseringsprocessen som en favorit. Han menar att den är både svår och kostsam och att kunskapen hos företagen brister:

– Hur bygger du ett varumärke, hur syns du, hur hanterar du internationella distributionskedjor?

Några av de förslag som rör småföretagare är:

  • Nya avdragsmöjligheter för riskkapital samt forskning och utveckling, FoU.
  • Förenklingar i skattesystemet, exempelvis expertskatten.
  • Ökad tillgång på riskkapital i tidiga skeden. Investeraren bidrar inte bara med pengar utan också med erfarenheter och rådgivning.
  • Innovationsupphandlingar hos stat, landsting och kommuner.
  • Mer effektivt stöd till små och medelstora företags internationalisering.