<![CDATA[]]>

Politisk osäkerhet – småföretagens största problem

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 8 juli, 2015

En ny undersökning visar att 52 procent av landets småföretagare anser att de rådande politiska villkoren är det största hotet för affärsklimatet. Men samtidigt råder en viss framtidstro.

En tredjedel av landets småföretagare tror det kan bli aktuellt att anställa mer personal inom de tolv närmaste månaderna. Flera orosmoment finns dock och politisk osäkerhet uppges vara det största bekymret, det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av konsultföretaget KPMG skriver Svd Näringsliv.

Av de små- och medelstora företag som varit med i studien anser 52 procent att de politiska förutsättningarna är det största hotet mot det rådande affärsklimatet.

Det handlar om vinster i välfärden, höjda sociala avgifter för unga och ändrade regler för rut- och rotavdrag, menar Patrik Anderbro, marknadsområdeschef för mindre och medelstora företag på KPMG.

Resultatet av undersökningen visar att det som är viktigast för tillväxten är lägre skatter och arbetsgivaravgifter. Men även enklare lagar och regler för små- och medelstora företag samt möjlighet att anställa rätt medarbetare.

Trots orosmoln visar Novus undersökning att det ändå finns en viss framtidsoptimism bland småföretagare. Två av fem bedömer att affärsläget kommer att bli bättre jämfört med de senaste sex månaderna, samtidigt som den största gruppen, 44 procent, tror på oförändrad situation.