<![CDATA[]]>

Småföretagare i glesbygden – de stora förlorarna

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 3 februari, 2016

En ny lag kan hota kontanthanteringen när Sverige ska bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering.

Senast sommaren 2017 ska svensk lagstiftning anpassas till EUs fjärde penningtvättsdirektiv för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Följden blir kontantlösa butiker och stora kostnader för detaljhandeln., skriver Dagens Industri

Värdetransportsbolagens kunder kommer omfattas av penningtvättslagen vilket kommer innebära högre kostnader för värdetransportbolagen. De kommer i sin tur bli tvungna att höja sina avgifter.

– Det kan bli enorma effekter, säger Bengt Nilervall betalexpert på Svensk Handel till DI.

Värdetransportföretagen menar att det är kunder i glesbygden som blir förlorarna när den nya lagen börjar gälla.

– Risken är att vi måste höja våra avgifter och då får kunderna ta ställning till om de vill ha kvar kontanter, säger Kalle Boumedienne, vd Nokas Värdehantering som tillsammans med Loomis helt dominerar marknaden i Sverige.

Läs också:  De rycker in när jättarna lämnar landsbygden