<![CDATA[]]>

Så vill partierna förbättra för småföretagen

Caroline Engvall

Publicerades: 10 september, 2014

Vi sätter press på politikerna inför valet i vår partiutfrågning. De senaste veckorna har vi publicerar fem frågeställningar som partierna fått svara på.

Sist ut: Vad vill ni förbättra för småföretagen i övrigt?

Moderaterna:

 • Sänka sjuklönekostnaderna med ett nytt högkostnadsskydd anpassat för småföretagare.

Centerpartiet:

 • F-skattsedel ska få vara kvar även i perioder när företaget inte är aktivt.
 • Företagarsluss som ska hjälpa blivande företagare att få rådgivning och hitta finansiering.
 • Ekonomiska frizoner (nystartszoner) för att gynna företagande som skapar jobb.

Folkpartiet:

 • Värna den fria konkurrensen. Den offentliga sektorn får aldrig agera så att det drabbar små­företagen, genom orimliga krav i upphandlingar.

Kristdemokraterna:

 • Lärlingsanställning som nyanställningsform.
 • Företag som anställer får ekonomisk ersättning för att kompensera handledarkostnader.

Socialdemokraterna:

 • Förbättra företagens möjligheter att nå ut på nya, större marknader. Särskilda insatser för att öka svensk export på de nya växande tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika.
 • Öka exportstödet till små och medelstora före­tag genom exportorienterade företagsnätverk och pröva möjligheten att sänka garantiavgifterna för förstagångsexportörer.

Miljöpartiet:

 • Utvidga Rut till att omfatta reparationstjänster och behålla Rot.

Vänsterpartiet:

 • Stimulera forskning och utveckling i små och medelstora företag. Inför stöd som omfattar alla företag med upp till 250 anställda. Stödet ska avse högst 30 procent av företagets kostnader för forskning och utveckling upp till 2,5 miljoner.

Sverigedemokraterna:

 • Införa Landsbygdslyftet, en storsatsning på svensk landsbygd. Satsa resurser på områden som skogs-, jord- och fiskebruk, kommunikation och infrastruktur samt turism och besöksnäring.

Feministiskt initiativ:

 •  Kreditbedömning av kvinnors verksamhets­idéer ska kunna åtgärdas via Jämställdhetslagen.
  l  Samma villkor i trygghetssystemen för företagare som för anställda.

 

Enkät sammanställd av Caroline Engvall. Svaren är sammandrag av svar från partiernas sakkunniga och pressavdelningar. Sammanställningen är gjord innan Alliansens valmanifest presenterades.

 

Under veckan har vi även presenterat följande frågeställningar:

Vad tycker du? Kommentera nedan. Eller tyck till i vårt forum!