<![CDATA[Foto: Martina Huber/Regeringskansliet]]>

Se småföretagens önskelista till politikerna

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 11 juni, 2014

Med knappt tre veckor kvar till Almedalen visar en ny undersökning att småföretagarnas förtroende för politiker är lågt. Och småföretagen har en lång önskelista.

När konsultmäklaren Assistera frågade 415 småföretagare svarade endast en fjärdedel, runt 100, att de har förtroende för politiker när det handlar om företagande.

– Det kan förklaras av att småföretagen inte upplever att politikerna förstår småföretagens villkor, säger Thomas Goréus, VD på Assistera.

– Trots det tycker småföretagarna att företagsklimatet har blivit bättre under alliansregeringens styre. Men det finns alltså mycket kvar att göra för att Sverige ska anses vara småföretagarvänligt.

Här ser du vad småföretagen önskar sig:

  1. Sänkta arbetsgivar-/egenavgifter, 43,6 %
  2. Skattemässigt gynna småskaligt ägande, 37,8 %
  3. Bättre socialt skyddsnät för småföretag, 30,1 %
  4. Förenkla regler för offentliga upphandlingar, 29,6 %
  5. Säkerställa 30 dagars kredittid mellan företag, 29,6 %
  6. Slopande av sjuklöneansvaret för företag med få anställda, 25,5 %
  7. Sänkta kostnader för att anställa, 23,4 %
  8. Reformera 3:12-reglerna, 19,3 %
  9. Mindre strikta turordningsregler, 12,3 %
  10. Införa riskkapitalavdrag för den som investerar i nya bolag, 10,1 %

Småföretagen i undersökningen fick ange de tre viktigaste reformerna utifrån de politiska partiernas förslag.

– Småföretagen prioriterar bättre socialt skyddsnät före enklare regler. Det visar att regelförenklingar som ofta framförs i debatten har mindre betydelse för småföretagen, kommenterar Thomas Goréus, VD på Assistera.