<![CDATA[]]>

Banken med Sveriges nöjdaste företagskunder

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 5 oktober, 2015

Närhet och service är det som gör banken till vinnare när företagskunderna sagt sitt.

Handelsbanken har i år Sveriges nöjdaste företagskunder visar en ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex.

Enligt undersökningen utmärker sig Handelsbanken gällande närhet och service. Banken upplevs som en klassisk bank med kontor och kontanthantering.

– Många av de större aktörerna försöker forma om kundens beteende, som att till exempel dra ner på kontanthanteringen. Men Handelsbanken formar sig mer efter kundens beteende. Snittkunden efterfrågar fortfarande det klassiska bankkontoret och man värdesätter att få prata med någon, säger Henrik Nyman, analytiker på Svenskt kvalitetsindex.

Klagomålen varierar en hel del från bank till bank. Nordea får klagomål för teknikstrul, Danske Bank och Swedbank för otillgänglighet, Handelsbanken för Handelsbanken för produktvillkor och SEB för ett nytt factoringsystem.

Sämst betyg fick Swedbank och Sparbanken Skåne när företagskunderna fick säga sitt.