<![CDATA[]]>

”Strunta i företagsklimatet…”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 4 november, 2015

Driva Egets bloggare, journalisten och företagaren Janne Näsström, tycker till om hur Sveriges kommuner tävlar i bästa företagsklimat.

”Det stora problemet är att det inte finns något allmängiltigt företagsklimat. Det viktiga är vilket bemötande varje enskild företagare får. Vilket varierar beroende på vem man är och vad man sysslar med.”
Läs hela Jannes inlägg här.