#hållbarhetsresan
Personaloptioner

Hur fungerar personaloptioner och teckningsoptioner? Detta måste du veta

Maja-Stina Skarstedt

Uppdaterades: 23 oktober, 2023
Publicerades: 2 november, 2023
Foto av: Adobe Stock

Personaloptioner är ett bra sätt om ditt företag vill knyta värdefulla medarbetare till bolaget. Speciellt när ekonomin i bolaget kanske inte är den bästa. Men hur fungerar personaloptioner? Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på och hur du delar ut på ett hållbart sätt.

Innan du börjar ge ut personaloptioner i företaget finns en del viktigt att tänka på. Till exempel:

 • Hur personaloptioner faktiskt fungerar
 • Skillnaden mellan personaloptioner och teckningsoptioner
 • Hur du planerar personaloptioner hållbart för framtiden
 • Vilka skattefällor som du bör undvika

Vi kör igång!

Läs mer: Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens – så ska det gå till

Hur personaloptioner faktiskt fungerar

Som företagare och arbetsgivare kan du bestämma dig för att utfärda personaloptioner till dina anställda. Det innebär att de i framtiden har möjlighet att köpa aktier i bolaget till ett pris som du bestämmer på förhand.

Passande för din startup

Detta är smart i en startup som vill attrahera talanger och kompetens, men som saknar pengar till höga löner.

Uppsidan för dina anställda är ju att de kan bli aktieägare på ett smidigt och lönsamt sätt i framtiden – om själva optionsprogrammet sätts upp på rätt sätt. Mer om det senare!

Skillnaden mellan personaloptioner och teckningsoptioner

Personaloptioner heter egentligen kvalificerade personaloptioner. Här är villkoret att bara anställda, som jobbar minst 30 timmar i veckan, kan få dem. Andra villkor och tips:

 • De anställda får redan äga max fem procent av bolaget.
 • Optionerna kan inte säljas eller ges bort till någon annan.
 • Du som ägare av bolaget ger ofta bort dem gratis.
 • Löptiden för personaloptioner varierar på allt från tre till tio år.
 • De är vanligast i mindre företag och i tidiga startups.
 • Värdet på optionerna får vara max tre miljoner kronor när de delas ut.
 • Ditt företag får vara max tio år och ha max 150 anställda.
 • Det får inte heller vara noterat eller ha en omsättning på över 280 miljoner kronor. 

Anställda måste betala för teckningsoptioner

Det finns även teckningsoptioner – vanligare hos bolag med en högre omsättning. Här får nyckelmedarbetare också möjlighet att teckna aktier i framtiden. Men de måste betala för dem och teckningsoptioner gäller också under en bestämd tid.

Här kan du som arbetsgivare bidra delvis till optionerna. Exempelvis genom en extra månadslön som ska betala optionerna. Just en månadslön är en vanlig betalningsform för dessa optioner.

Till skillnad från kvalificerade personaloptioner får ditt bolag ge ut teckningsoptioner för mer än tre miljoner kronor.

Lyssna på: Framgångsvanor och rutiner från Sveriges främsta entreprenörer

Hur du planerar personaloptioner hållbart för framtiden

Självklart vill ni alla tjäna på era optioner – både du som driver företaget och dina anställda. Därför är det viktigt att planera för optionerna väl och göra ett noggrant förarbete så att det inte blir trista överraskningar om några år. Det finns ju inga säkerheter för vinst när dina anställda investerar i optioner och det är vettigt att vara öppen med det.

Som bolagets ägare är det väldigt viktigt att du gör en rimlig värdering – vilket är supersvårt. Därför viktigt att ta in extern hjälp. Beskriv gärna noga för dina anställda hur du kommit fram till värderingen. Visa konkret hur du tänker dig en värdeökning om exempelvis 100 procent inom tre år och leverera en plan för hur ni ska öka värde i bolaget. Var realistisk!  

Se till att din anställda kan betala för optionerna

Tänk också på att göra dina anställda förberedda ekonomiskt när det är dags att omvandla optioner till aktier. Det är en trist upptäckt om dina anställda först då inser att de inte har pengar att köpa loss aktierna! Säg att de har möjlighet att köpa aktier för två miljoner till ett egentligt värde om tio miljoner och inte har pengarna. Inte så mycket att fira direkt.

Vill du vara ännu mer säker på att behålla dina anställda? För in i optionsprogrammet att optionerna inte ges ut direkt utan under en tidsperiod. Dettas kallas vesting.

Läs mer: Skatteverkets regler för personaloptioner

Vilka skattefällor som du bör undvika

Det är viktigt att optionerna prissätts rätt annars riskerar både du och dina anställda stora skattekonsekvenser.

Den som tar emot personaloptioner betalar skatt först när optionerna löses in. Då blir den anställda beskattad i inkomstslaget tjänst. Då beskattas man för skillnaden mellan marknadsvärdet och det fastställda priset på optionen.

Ta in en extern värderare

För teckningsoptioner är det alltså smart att från början ta in en extern värdering – för att den ska vara rimlig och marknadsmässig. Annars kan det bli mer kostsamt än en revisionsfirmas konsultarvode. Om priset på optionerna varit marknadsmässigt korrekt betalar din anställda kapitalskatt på eventuell vinst.

Denna artikel är en del av Driva Egets satsning #hållbarhetsresan, som presenteras i samarbete med Almi.

Almi AB investerar i framtida tillväxt och erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.