Nya lagar och regler för 2022 – Få snabb koll på vad som är nytt

Josefin Wallin

Uppdaterades: 24 januari, 2022
Publicerades: 28 januari, 2022
Foto av: AdobeStock

Nytt år och nya lagar och regler för 2022. Som egenföretagare kan det vara svårt att snabbt få en överblick över vad som gäller. Här får du snabbt och enkelt koll på nya lagar och regler för 2022.

Skattereduktion för inventarier som du köpt in 2021

Det här är en tillfällig lag som beräknas gälla från och med 1 januari i år till och med 2023. Den innebär att du kan ha rätt till skattereduktion för olika typer av maskiner och inventarier som köpts under 2021. Mer om detta och om du är berättigad finner du hos Skatteverket.

Nya lagar och regler 2022

 • Skydd för visselblåsare. Kanske inte någonting som berör en företagares direkta vardag. Ändå en allt mer viktig fråga i vårt samhälle. Detta visselblåsarskydd ska skydda visselblåsare och på så vis förhindra olika typer av lagbrott. Lagen trädde i kraft strax innan årsskiftet 2021/22.
 • Välj cykeln – Skattelättnad för cykelförmån
  Eftersom man vill att fler ska välja att pendla med cykel så har en skattelättnad för cykelförmån satts in. Det innebär en lättnad i förmånsskatten för dig vars arbetsgivare tillhandahållit cykel för privat bruk. Endast den del som överstiger 3000 kronor per beskattningsår tas därmed upp till beskattning.
 • Gåvor är alltid kul! Bra att veta är då att beloppsgränsen för gåvor höjs och avdragsrätten ökas. Från 6000 kronor till 12000 kronor. Skattereduktionen för detta kan då maximalt ligga på 3000 kronor.
 • Jobbskatteavdraget stärks ännu mer.

Tillfälliga anställningar eller uppdrag?

Nu blir det enklare. I år införs regler om skattefria ersättningar för vid tillfälliga anställningar eller uppdrag på annan ort. Avdrag för ökade kostnader för exempelvis mat och logi ska också kunna göras på samma sätt som för tjänsteresor.

Det här är också nytt

 • Stärks gör också skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning.
 • Reklamskatten slopas. Någonting som varit på gång under en längre tid. Då den successivt har sänkts för att nu avskaffas helt.
 • Skattenedsättningen av energiskatt på bränslen i vissa sektorer sänktes från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021. Från och med 1 januari 2022 slopas den helt.
 • Fåmansföretag – begreppet kompletteras. Detta för att det inte ska gå att komma ifrån 3:12 reglerna.

Förmånliga skatteregler för personaloptioner är ingenting nytt – men utvidgas nu

 • Detta från 1 januari 2022 och i och med detta innebär det att fler företag ska kunna ha nytta av detta.
 • Utvidgningen innebär att gränsen för medelantalet anställda (och delägare) som arbetar i det berörda företaget höjs från nuvarande 50 till hela 150.
 • Gränsen för nettoomsättning (eller balansomslutning) höjs också från 80 till 280 miljoner.
 • Styrelsen? Ja, styrelseledamöter och suppleanter omfattas nu efter ändringen också av skattereglerna för personaloptioner.

Du har en ny möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning vid stöd av korttidsarbete.

Det här gäller:

Har du blivit återbetalningsskyldig för preliminärt stöd vid korttidsarbete för att din anmälan kommit in för sent? Då har du efter ändringarna som trädde i kraft 1 januari rätt att i vissa fall lämna in en ny. Detta gör man till Tillväxtverket – som då har följande krav du behöver uppfylla:

 • Företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.
 • Anmälan om att du vill göra en ny avstämning ska skickas in mellan 1 januari–2 maj 2022.
 • Beslut om återkrav på grund av sen eller utebliven avstämning ska ha vunnit laga kraft.

Vi skriver också mer om detta i vår artikel i ämnet: Korttidsstöd: Företagare får en andra chans – se om du påverkas