Korttidsstöd: Företagare får en andra chans – se om du påverkas

Josefin Wallin

Publicerades: 27 oktober, 2021
Foto av: Adobe Stock

En ny möjlighet till korttidsstöd öppnar sig nu för många företag. Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag om ändrade regler för avstämning av stöd vid korttidsarbete. Om du har lämnat in din avstämning för sent eller inte alls (och kanske blivit återbetalningsskyldig) får du nu en ny chans.

Vad är korttidsstöd?

Korttidsstöd innebär att du, eller dina anställda, blir arbetsbefriade med bibehållen lön på 20, 40, 60 eller 80 %. Staten står då för en stor del av lönen under den tid som den permitterade personen inte arbetar. Den anställde får nästan lika mycket i lön, samtidigt som företaget kan dra ner på sina lönekostnader. Företaget ska också lämna in en avstämning till Tillväxtverket för de olika perioder man nyttjat korttidsstödet. Det nya förslag som nu godkänts berör just den här avstämningen – till de berörda företagens fördel.

Nytt förslag för korttidsstöd godkänt

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om ändrade regler för avstämning av stöd vid korttidsarbete. Många företag har blivit återbetalningsskyldiga av sitt korttidsstöd på grund av att deras avstämning inte kommit in – eller kommit in för sent. Det nya förslaget innebär att Tillväxtverket kommer kontakta berörda företag. Detta för att ge dem en ny chans att lämna in anmälan om avstämning. Förslaget innebär alltså en andra chans för beviljat korttidsstöd.

Fler möjligheter för företagen

Dessa ändrade regler ska börja gälla 1 januari 2022, och innebär att företagare som varit sena med rapportering och avstämning nu kan göra en ny ansökan. Den här rättelsen har blivit kritiserad för att den inte sker automatiskt – utan företaget behöver aktivt göra en ny anmälan. Det positiva är däremot att denna lagändring innebär fler möjligheter för de företag som nyttjat korttidsstödet men inte lämnat avstämningen, eller gjort det för sent.

Korttidsstöd har varit ett sätt att hjälpa företag under pandemin – men det finns givetvis också mycket du kan göra själv! Vill du ha inspiration och tips om hur du kan stärka ditt företag efter coronakrisen?
Då tipsar vi dig om vår podd: 45 sätt att stärka ditt företag efter Coronakrisen

Vill du läsa mer om korttidsstöd? Den nya chansen för dig som missat eller lämnat in din avstämning för sent hos Tillväxtverket.