Man showing his empty pockets on yellow wall background.

Så gör du en likviditetsbudget

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 30 juli, 2019
Foto av: Adobe Stock

Semestertider är klassiska tider när likviditetsproblem kan uppstå. Då kan det vara bra att göra en likviditetsbudget. Så här gör du!

Även om intäkterna under ett helt verksamhetsår ser fina ut så kan de förstås komma ojämnt fördelade under året, vilket kan göra att det blir perioder då man kan få svårt att få ihop intäkter och utgifter.

Så vid sidan av en resultatbudget för hela året, kan det vara på sin plats att göra en likviditetsbudget.

1. Pengar i kassan

Börja med att få koll på vad du har i kassan den 1:a i månaden. Det kan röra sig om pengar på företagskontot eller i kassan.

2. Räkna ihop intäkterna

När du fått koll på kassan är det dags att summera månadens alla tänkbara intäkter som till exempel:

 • Betalningar från kunder
 • Eventuellt nya lån
 • Bidrag
 • Återbäring på momsen

3. Räkna ihop utgifterna

Här skiljer det sig lite beroende på om du driver aktiebolag/ekonomisk förening eller handelsbolag/enskild firma. Om du hör till första gruppen tar du med uttag för löner för dig och eventuellt andra anställda, annars gäller egna uttag för att täcka upp för dina privata omkostnader. Men för att få den totala bilden bör du ha med följande:

 • Moms
 • Lön/eget uttag
 • Skatter och sociala avgifter
 • Räntor/amorteringar
 • Hyra (inklusive moms)
 • Eventuellt övriga utgifter

4. Räkna ihop slutsumman

Det här blir vad du har kvar i kassan till nästa månads start.

Fyra tips på vägen

 • För att underlätta så mycket som möjligt så prata med dina kunder om att korta ner betalningstiden till kortast möjliga.
 • Har du kunder med projekt som löper under längre tid så be att få delfakturera.
 • Försök få checkkredit.
 • Be om att få vänta med dina egna betalningar till leverantörer.