<![CDATA[]]>

Fler svenska bolag går i konkurs

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 4 april, 2013

Konkurserna för landets företag ökade med 12 procent under första kvartalet 2013, jämfört med samma tid förra året. Men en näring visar ändå på en positiv trend.

Färska siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC visar att totalt 1 832 företag gick i konkurs under januari-mars i år.

Hårdast drabbade är handeln, byggindustrin, privata tjänsteföretag och transportsektorn. Men det ser bättre ut för hotell- och restaurangnäringen som visar en positiv trend. Där har konkurserna minskat med 24 procent under årets första tre månader.

– Många branscher har det fortfarande tufft, och i ett läge när lågkonjunkturen klamrar sig fast får företag med små marginaler och som verkar i hårt konkurrensutsatta branscher stora problem, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh i ett pressmeddelande.

Om man bara ser till mars månad gick 562 företag i konkurs i år jämfört med 526 i fjol. Ökningstakten har avtagit något och det finns tecken på en positiv riktning.
– De svenska hushållen är nu mer optimistiska inför framtiden och backas dessutom upp av ett högt sparande och låga boräntor.

– Fortsätter den utvecklingen kan vi förvänta oss att den privata konsumtionen även vidare kommer att vara en bärande faktor för tillväxten i efterfrågan. Framför allt är det då tjänsteföretagen som har förutsättningar att växa sig starkare, medan den mer exportberoende industrin får invänta att konjunkturen i vår omvärld repar sig, säger Roland Sigbladh.