<![CDATA[]]>

Allt fler företag har ont om pengar

Gustaf Brickman

Publicerades: 23 november, 2012

Likviditetsproblemen ökar bland svenska företag. Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden för svenska företag låg i oktober på 6 130 stycken – en ökning med 36 procent jämfört med förra året.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som presenterar de dystra siffrorna. Däremot verkar svenska företagare sköta ekonomin på ett bra sätt. När Trygg-Hansa frågade småföretagarna hur de hanterar en likviditetskris svarade närmare 60 procent att de väljer att gå in med egna pengar för att styra upp ekonomin.

– Vår undersökning visar att småföretagarna är smarta och undviker vanliga skuldfällor som dyra sms-lån. Samtidigt är det fascinerande att egenföretagare har ett sådant starkt engagemang att de går in med sina privata pengar när det är tomt i företagets kassa, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot småföretag på Trygg-Hansa.

17 procent av de tillfrågade företagen valde i stället att be banken om ett lån medan 9 procent väntar med att betala sina fakturor. Ing-Marie Gustafsson är imponerad över att så många vågar gå in med sina egna pengar, men höjer också ett varningens finger.

– Det är inte en långsiktigt hållbar lösning. Alla företag måste sträva efter att på lång sikt ha en stabil verksamhet med ett positivt kassaflöde.