Hur funkar det med momsen när man köper från Danmark. Foto: Getty Images

Måste jag betala moms till Danmark?

Samuel Karlsson

Publicerades: 29 juni, 2018

Hur funkar det med momsen om man köpt en vara från Danmark? Våra experter svarar på läsarnas frågor. 

Läsarfråga:

Vi har ett HB och har köpt en vara från Danmark. Har nu fått faktura som ska betalas. Min fråga är hur gör jag med momsen. Det är ju ingen moms mellan EU-länder.
/Gunilla

Expertsvar:

Under förutsättning att handelsbolaget är momsregistrerat och gjort inköpet för sin momspliktiga verksamhet gäller följande: Bolaget ska själv betala och redovisa utgående moms på inköpet här i Sverige med aktuell momssats (6 %, 12 % eller 25 %). Bolaget har även rätt att göra avdrag för motsvarande belopp som ingående moms.

Förenklat kan man säga att beskattningen följer varans väg. Det är dock viktigt att momsen på inköpet från Danmark redovisas i momsdeklarationen, då den danska säljaren skickar uppgift i en så kallad VIES-rapport/periodisk sammanställning som pekar ut det svenska handelsbolaget som köpare.

En bra sak att kolla, om möjligt, är om det står något om omvänd betalningsskyldighet/reverse charge på fakturan och om både köparen och säljarens VAT-nummer finns angivet på fakturan – detta för att vara mer säker på att det verkligen rör sig om ett gränsöverskridande inköp av vara, alltså varuinköp från ett annat EU-land.

Så med andra ord, det stämmer inte riktigt att det inte är någon moms mellan EU-länder. Det danska bolaget fakturerar utan moms men det är tack vare att man skjutit över beskattningen för momsen på den svenska köparen.

I det fall att handelsbolaget är momsregistrerat men inte gjort inköpet för sin momspliktiga verksamhet ska bolaget fortfarande betala och redovisa utgående moms på inköpet. Men i detta fall finns ingen avdragsrätt för motsvarande ingående moms.

/Maria Sommert,
senior adviser på EY

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER DU OCKSÅ!