Allt behöver inte vara rocket science. Det kan vara bra ändå. FOTO: ADOBE STOCK

100 vassa idéer som kan skaka om digitaliseringen

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 26 mars, 2019
Publicerades: 20 mars, 2019

Vilka företag har vassaste forskningen när det kommer till digitalisering? IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) har tagit fram sin första 100-lista. Här är några av godbitarna.

Från kunskap till konkurrenskraft, rubricerar IVA sin lista. Tanken är att varje år, med start 2019, publicera en lista på där man lyfter fram forskning med potential inom näringslivet. Man har samtidigt skapat en ny årlig mötesplats där forskare och företagare kan mötas, R2B Summit.

– Forskning driver samhället framåt. IVA vill underlätta för forskare och företag att samverka, säger Tuula Teeri, vd IVA.

LÄS OCKSÅ: FÄLLORNA SOM SÄNKER MOTIVATIONEN

I år är alltså temat digitalisering och man delar upp listan i fyra kategorier:

  • Smart Industri
  • Samhälle och välfärd
  • Infrastruktur, smarta produkter och tjänster 
  • Affärsmodeller och sammankopplade värdekedjor

Här är några av godbitarna som lyfts fram:

1928 Diagnostics: Har skapat en intelligent molnplattform för att effektivt kunna kontrollera och bekämpa antibiotikaresistens såväl lokalt och nationellt som globalt.
Dr. Kristina Lagerstedt, dr. Susanne Staaf, professor Erik Kristiansson/Chalmers University of Technology

OnDosis: Genom en uppkopplad device kan man individanpassa läkemedelsbehandlingen, få ett bättre patientengagemang och samtidigt få fram mer kraftfull data för bättre beslutsfattande.
Stephane Baronnet, Head of Development, Martin Olovsson, CEO/Göteborgs universitet

MindMend: Den första vetenskapligt baserade digitala plattformen för KBT-behandling för personer med ADHD. Hjälper vårdgivare att digitisera sina processer, samtidigt som man sparar pengar genom effektivisera resursanvändningen och korta tider från konsultation till behandling.
Berkeh Nasri, leg psykolog, med dr, co-founder & VD MindMend, Samir El Alaoui, leg psykolog, med dr, co-founder MindMend, Evelyn Andersson Hagen, leg psykolog, med dr, co-founder MindMend /Karolinska Institutet

Hållbar livsmedelskedja genom minskat matsvinn i restauranger och storkök: Skapar metoder och förutsättningar för att kunna driva beteendeförändringar när det gäller matsvinn och för att optimera produktionen.
Mattias Eriksson (Fil.Dr./Forskare) och Christopher Malefors (Civilingenjör/Doktorand)/Sveriges lantbruksuniversitet

wearITmed: Plagg med ett integrerat multisensorsystem, som ska förbättra behandlingen av patienter med epilepsi och Parkinson. Algoritmer snappar upp symtom i vardagslivet och underlättar att man kan individanpassa behandling och behandlingsstrategier.
Jan Wipenmyr, civiling., Kristina Malmgren, prof., Bengt Hagström, prof., Vincent Nierstrasz, prof./RISE Research Institute of Sweden AB, Högskolan i Borås

BasedOn: En intelligent plattform som hjälper organisationer och företag att digitalisera ledningsarbetet. Genom att organisera dokumentationen, sortera inkommande data, strukturera och automatisera ska man får ut mer nytta av det arbete som faktiskt görs.
Faramarz Agahi, Universitetsadjunkt/Göteborgs universitet

4Boards.ai: Forskningen ska utveckla och sprida såväl kunskap som en verktyg för att styrelser lättare ska kunna använda sig av AI i sina innovations- och hållbarhetsinsatser över de fyra nivåerna av bolagsstyrning: processer, kompetenser, uppgifter och värdeskapande.
Professor Robin Teigland, Liselotte Engstam, Fernanda Torre, Dr Anthony Larsson/Chalmers University of Technology

Här ser du hela 100-listan.