<![CDATA[]]>

4 juridiktips när du startar eget

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 4 april, 2014

Det är mycket att tänka på som ny företagare. En viktig sak är juridiken. Advokaten Anna Forsebäck ger därför här fyra viktiga tips när du startar eget.

1. Etablera kontakt med en affärsjurist
– Det är bra att direkt ha ett bollplank. Kanske har du ett avtal som du baserar hela din affär på? Då är det bra att bolla det med någon. Hitta en advokat eller jurist att etablera en god relation med, gärna någon som jobbar med entreprenörer och startups.

– De flesta advokater kanske inte tar betalt för det där första mötet – fråga! Sedan kan du be om kostnadsförslag för varje uppdrag, säger Anna Forsebäck, advokat på Wistrand Advokatbyrå.
2. Identifiera direkt vad som är viktigast juridiskt
– Det kan vara svårt att se själv, så ta gärna hjälp utifrån. Man kan behöva hjälp att se vad det finns för legala frågor och avtalsrelationer som behöver hanteras. Det är bra att bolla med någon med annat perspektiv. Våga fråga allt som du undrar! Och gör en prioritering över vad som är viktigast att hantera.

3. Se över relationen till kompanjonen
– Ett klassiskt tips till nystartade är att tidigt, i ett aktieägaravtal eller motsvarande, hantera frågor om hur bolaget ska styras tillsammans med övriga ägare och hur man till exempel ska hantera en situation om någon vill sälja aktier och kliva av. Detta är viktigt, inte minst för att undvika konflikter i ett senare skede när man har investerat mycket tid och energi.

4. Fastna inte i ett hemmasnickrat avtal
– Ett vanligt fel hos nystartade är att man gör ett avtal själv, som man använder utan att riktigt förstå hela den legala innebörden. Vi ser ibland egensnickrade avtal som kan vara svåra att ta sig ur, som är otydliga eller som inte är optimala mot bakgrund av tillämplig lagstiftning.
GÅ WEBBKURS! Behöver du fler råd kring att starta eget? Gå Driva Egets webbkurs ”Från idé till färdigt företag” med Camilla Björkman!