<![CDATA[]]>

Så bör du tänka kring avtal

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 8 april, 2013

Immaterialrätt handlar inte bara om specifika rättsskydd som varumärkesskydd, patent och designskydd. Det handlar också om att se om sina immateriella tillgångar – genom avtal. Det har höghöjdshotellet Treehotel gjort.

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. Hotellrummen är placerade uppe i träden, mitt ute i den storslagna norrländska naturen sju mil från Luleå. Rummen har namn som The Bird’s nest, The Mirrorcube och The UFO och ser ut därefter.

Sedan Kent och Britta Lindvall öppnade Treehotel 2010 har de fattat många beslut kring företagets immateriella tillgångar. En viktig strategi i deras jobb är samarbete med andra – vilket är möjligt tack vare Treehotels starka varumärke.

Genom avtal regleras vad man kommit överens om – en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Eftersom avtalsfrihet råder har man stor frihet att själv bestämma vad som ska gälla, till exempel hur en samarbetspart ska få utnyttja ens immateriella tillgångar och mot vilken ersättning.

Treehotel har avtal med flera parter:

  • Konsulter som utvecklat olika tekniska lösningar.
  • Samarbetspartners som vill köpa ”paketet” Treehotel och sätta upp på nya marknader.
  • Arkitekter som tar fram de unika hotellrummen. Varje rum är unikt och arkitektritat och arkitekten äger rätten till sitt rum och ersättning sker genom royalties-avtal.

Avtalen är en förutsättning för ett fungerande samarbete utan onödiga överraskningar.
– Avtal måste göras ordentligt, man måste ta hjälp, säger Treehotels Kent Lindvall.

De tar hjälp av en jurist när avtal ska upprättas. Och avtalen håller nu på att bli en stor del av Treehotels affärsverksamhet.

Läs också: ”Så kan småföretagare jobba med patent och varumärke”