<![CDATA[]]>

Så ska vi bli världbäst på innovationer

Redaktionen

Publicerades: 24 september, 2009

Sverige ska bli världsbäst på innovationer. Det är målsättningen i ett nytt statligt projekt som ska ta reda på vad som krävs för att förbättra landets innovationsklimat.

Vilka är Sveriges styrkor? Hur får vi fler innovationer? Vad krävs för att få små- och medelstora företag att växa? Hur stimulerar man små- och medelstora företag att satsa mer på forskning och utveckling? Hur omsätter man forskningsresultat till produkter?
Detta är exempel på frågor för projektet Innovation för tillväxt. Projektet kommer att utifrån befintliga analyser se över vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett mer gynnsamt innovationsklimat i Sverige och som får fler företag att växa. Fokus ligger på dialog och aktiviteter. Det genomförs av IVA med stöd från Vinnova, Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket.
Förslagen kommer bland annat att bygga på Globaliseringsrådets arbete. Målgruppen för Innovation för tillväxt är beslutsfattare, opinionsbildare och politiker med ansvar för företagande, forskning och innovation.
– Vi ska bli bäst i Sverige på detta. Tänk vilka möjligheter vi har inom exempelvis miljöforskningen, sa näringsminister Maud Olofsson på en innovationskonferens nyligen.
Projktet formulerarar dessa mål:

  • Innovation leder till tillväxt som leder till välstånd. Därför ska Sverige bli världens bästa miljö för innovationer. Vi behöver en kraftsamling ? en innovationsstrategi där vi går från ord till handling.
  • Med innovation menar vi att kunskap omsätts till nya värden. Det handlar om att utveckla produkter, tjänster och organisationer i såväl privat som offentlig verksamhet. Det kan gälla allt från industrirobotar, betalningssystem och energieffektivisering till ledarskap, affärsmodeller och hälsovård.