<![CDATA[]]>

Samverka med andra företag – så löser ni det juridiska

Gustaf Brickman

Publicerades: 9 augusti, 2015

När flera företag väljer att samverka med varandra är det viktigt att det juridiska hanteras rätt. Noshin Kardel, jurist på Avtal24, guidar i vad ni behöver tänka på.

Många småföretag prioriterar inte att skriftligt avtala om samarbeten och det är synd, menar Noshin Kardel.

– För större företag är avtalet ofta det första man försöker få på plats och det borde vara samma sak för mindre företag, säger hon.

Hon råder alla som ska inleda ett samarbete att ta fram en enkel avtalsmall som sedan kan anpassas från fall till fall.

– Avtalet finns där som säkerhet om något går fel. Det är en försäkring och en billig sådan om parterna skulle bli osams och hamna i en tvist. Framför allt mindre företagare riskerar annars att bli utnyttjade och hamna i underläge när de samarbetar med större företag.

Här är tre vanliga frågor och Noshin Kardels svar.

1) Som ett litet företag är man sällan i en position att kräva ett avtal mot ett större företag. Hur ska man göra då?

– Nej, så är det så klart och det är ett problem. Men försök att vända på det – ett avtal skyddar ju både ditt och deras företag om något skulle hända. Försök få dem att förstå att ett avtal är bra även för dem.

2) Om man är flera småföretag som samverkar, måste man verkligen ha ett avtal för varje litet projekt?

– Nej, då är det bättre om ni har ett generellt samarbetsavtal för hur ert samarbete ska se ut. Vad gäller ändringar av och tillägg till det ursprungliga avtalet räcker det med skriftliga överenskommelser och bekräftelser per mejl eller SMS. Även sådana former av överenskommelser har högt bevisvärde om två parter hamnar i en tvist.

3) Till sist, vad ska man reglera i ett samarbetsavtal?

Framför allt handlar det om fyra saker:

  • Betalningen. Hur stor ska den vara och när ska betalningen ske?
  • Omfattningen. Vad går samarbetet ut på och vem är ansvarig för vad?
  • Tidsramen: Under vilken period sträcker sig samarbetet?
  • Uppsägning: Hur och varför kan avtalet sägas upp?

 

Läs mer: Så får du ditt nätverk att växa

Läs mer: Så nätverkar du bättre med Linkedin