<![CDATA[]]>

Se upp för oseriös hjälp med bluffakturor

Anders Nyman

Publicerades: 16 juli, 2015

Många är oroliga över konsekvenserna om man vägrar betala en bluffaktura. Det finns gratis hjälp att få, men även företag som försöker skrämma dig att betala för hjälpen.

I mitten av juni 2015 spelade företagaren ”Johan” in ett försäljningssamtal från Företagsgruppen i Göteborg AB.  Säljaren Anna pratar snabbt och forcerat och kommer med en lång rad påståenden:

  • Att Företagsgruppen får i uppdrag av myndigheter att gå ut med varningar för blufföretag
  • Att Johan blir uppringd för att han finns med i ”bedrägeriregistret”
  • Att eftersom muntliga avtal är bindande så är det Johan som måste motbevisa att han inte ingått ett avtal med ett blufföretag
  • Att Företagsgruppens jurister har direktkontakt med olika myndigheter och kan häva avtal
  • Att blufföretagen omärkligt vidarekopplar sina telefonnummer till betalnummer

Lyssna på samtalet här:

 

Förutom det kommer Anna med klassiska missuppfattningar, som att bluffakturor ökar i semestertider och att man kan bestrida en faktura genom att rita ett kryss över den.

Experten kommenterar samtalet

Ludvig Isacsson är kommunikationsansvarig på Förenade Bolag, som arbetar mot bluffakturor och har en egen varninglista. Han sitter också med i Samverkansgruppen mot bluffakturor, en sammanslutning av myndigheter och organisationer. Ludvig lyssnar under stigande häpnad på samtalet.

– Det är ju bara påhittat alltihop, säger han. Inget av påståendena du listar här är sanna, även om det förstås kan vara svårt för den som blir uppringd att veta.

Hur är det med muntliga avtal till exempel?
– Huvudregeln är att den som påstår något har bevisbördan för att det den påstår är sant, säger Ludvig Isacsson.

– Det åligger alltså till exempel den som påstår att ett avtal träffats att bevisa detta. Den som beställt en vara behöver inte bevisa att det inte gjorts någon beställning.

Även Förenade Bolag nämns av säljaren, och påstås till skillnad från Företagsgruppen inte stå för juristkostnad om en tvist hamnar i tingsrätten.
– Det varierar beroende på vilka avtal vi har med våra egna kunder, förklarar Ludvig Isacsson, som är kritisk till att Förenade Bolags namn används i någon annans säljsamtal.

Men erbjuder ni egentligen inte samma sak, en betaltjänst med hjälp mot bluffakturor?
– Visst kan man betala för våra tjänster, men vi erbjuder också mycket utan kostnad. Och vi låter det vi gör tala för sig självt, vi bedriver ingen aktiv försäljning, som telefonförsäljning, säger Ludvig Isacsson.

På Företagsgruppen säger sig Sebastian Vargnäs vara nytillträdd säljchef. Han säger att han ännu inte är riktigt insatt, men att säljarna fått en utbildning i vad de kan eller får säga.

Jag var på besök hos Företagsgruppen för två år sedan, efter anklagelser om fulförsäljning även då. Då satt säljarna i samma rum. Jag har svårt att tro att någon kan sitta och hitta på en massa utan att någon annan hör det?
– Vad de andra säljarna är medvetna om har jag svårt att svara på, säger Sebastian Vargnäs, men bekräftar att säljarna mycket riktigt sitter tillsammans. Han ber att få återkomma sedan han haft ett möte med säljarna, men gör det inte. Den epostadress han uppgett fungerar inte heller.

Enligt Erik Svensson, som säger att han sköter faktureringen på Företagsgruppen, har Vargnäs tvingats ta semester av familjeskäl. Någon annan ansvarig går inte att få tag på.