<![CDATA[Vill du bli frisk och framgångsrik? Skaffa dig rätt egenskaper. Foto: Getty Images]]>

5 egenskaper som gör dig framgångsrik

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 23 augusti, 2017

Vad får vissa att lyckas i livet? Räkmackor? Nej, ny forskning visar att det finns vissa egenskaper som hjälper till – det är (nog) inte de du tror och de går att träna upp!

Vem vill inte bli framgångsrik, lycklig och må bra? University College i London har studerat 8 000 kvinnor och män i 50- och 60-årsåldern under elva år och hittat fem egenskaper som verkar hjälpa till att uppnå just detta. Ett resultat som stärks av tidigare forskning.

LÄS OCKSÅ: 10 tips för att må bra på jobbet

De som hade alla fem egenskaper mådde avsevärt mycket bättre än de som hade färre. Men ingen av egenskaperna var viktigare än någon annan, visade forskningen.

5 egenskaper för framgång

– och hur du själv når dem

 1. Ansvarsfullhet
  Samvetsgrannhet, att vara noggrann och effektiv, var en av egenskaperna. Tidigare forskning har även visat att människor som ses som samvetsgranna lever längre.Så, bara att bita ihop och göra det som förväntas av dig helt enkelt. Sluta upp med dåliga ursäkter. Skjut inte upp saker och lämna inte allt jobbigt till andra. Gör det du lovar, sätt mål och se till att förverkliga dem – oavsett om det gäller ditt jobb, din ekonomi, dina vänner eller något annat.
 2. Optimism
  En annan av egenskaperna var optimism. Tidigare forskning har också noterat kopplingar mellan optimism och god hälsa, även när man tar hänsyn till skillnader i människors socioekonomiska status.För att bli lite mer optimistiskt så kan du testa detta: varje gång du märker att du tänker någonting negativt försök direkt hitta något positivt i situationen istället, även om det klingar falskt.Fundera också om det finns en anledning till att du tänker pessimistiskt: är det till exempel för att skydda dig mot besvikelse eller för att du tror att det hjälper dig att förutse problem så att du slipper planera om? Fungerar det? Om inte, kan du lika gärna tänka positivt istället.
 3. Beslutsamhet
  Lite kämpaanda och bestämdhet visade sig vara en av de fem framgångsnycklarna. Hur får man det? Ett sätt är att se till att det du kämpar för i livet också är det som betyder mest för dig och som du känner mest passion för. Det gäller också att hitta tron på att ju hårdare du jobbar desto mer kan du påverka – världen, dig själv och din lycka.
 4. Emotionell stabilitet
  Att vara känslomässigt stabil, det vill säga att kunna hålla sig lugn under stress och positiv till utmaningar var ytterligare en egenskap. Annan forskning har kopplat även denna till att leva länge.Forskning visar också att en nyckel till att få denna egenskap är att bli bra på att omvärdera sina tankar. Till exempel genom att fråga sig själv vilka fler sätt det finns att se på olika situationer och om det går att se problem som utmaningar istället.
 5. Självkontroll
  Den sista framgångsnyckeln var självkontroll. Även detta stöds av tidigare forskning. En undersökning från 2011 av 1000 barn som utvärderades regelbundet från födseln till 32-årsåldern visade att självkontroll gav allt från god fysisk hälsa till god personlig ekonomi. Brukar du snarare handla impulsivt? Testa att tvinga dig själv att vänta lite innan du agerar.På så sätt får du chans att fundera över om det du vill göra verkligen är det bästa. Är det ett mindre beslut räcker det kanske att djupandas i fem minuter, är det ett större så kanske du ska avvakta ett dygn. Andra knep för bättre självkontroll är att sova bra, äta rätt, träna och meditera.LÄS OCKSÅ: 6 appar som hjälper dig att skaffa bra vanor