Krångliga regler för föräldraförsäkringen. Foto: Getty Images

Försäkringskassan läxas upp för föräldraförsäkringen för företagare

Redaktionen

Publicerades: 11 januari, 2018

Försäkringskassan får kritik för sin kommunikation om föräldraförsäkringen för egenföretagare. Reglerna är krångliga men förutsättningarna är goda för en likvärdig handläggning är goda visar Riksrevisionens granskning.

LÄS OCKSÅ: Tänk på det här innan du blir föräldraledig

Ersättningen i föräldraförsäkringen för egenföretagare har komplicerade regler, vilket ställer större krav på Försäkringskassans kommunikation. Trots det är förutsättningarna för en likvärdig handläggning goda, skriver Riksrevisionens i ett pressmeddelande.

Föräldrapenningen baseras på den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

För egenföretagare är SGI svårare att beräkna än för anställda, vilket kan bidra till att fler egenföretagare väljer att inte ta ut någon föräldrapenning. En osäker ersättning inom föräldraförsäkringen kan även vara en bidragande orsak till att kvinnor, som nyttjar socialförsäkringarna mer än män, väljer bort egenföretagande när de ska få barn.

– Att egenföretagare upplever det som osäkert hur stor föräldrapenning de kan räkna med riskerar i förlängningen leda till att de inte tar del av föräldraförmånerna. Det kan i sin tur undergräva förtroendet för försäkringen, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

LÄS OCKSÅ: Fem fällor vid föräldraledighet

Riksrevisionens granskning visar trots detta att Försäkringskassan har skapat relativt goda förutsättningar för en likvärdig handläggning av föräldrapenningärenden för egenföretagare, men att det finns delar som kan bli bättre.

– Försäkringskassan bör följa upp vilka underlag som används i handläggningen och utveckla informationen till egenföretagare. Det ställs idag oproportionerligt stora krav på egenföretagare att själva skaffa sig den information som behövs för att planera sin föräldraledighet, säger Jana Fromm, projektledare för granskningen.

LÄS OCKSÅ: Föräldraledig utan oro att tappa kunden

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan bland annat att utveckla informationen till egenföretagare för att förenkla planering av föräldraledighet, samt att tydligt informera om möjligheten att få SGI fastställd utan ett ersättningsärende.

Försäkringskassan rekommenderas även att göra uppföljningar utifrån bland annat ett genusperspektiv, skriver Riksrevisionen i sitt pressmeddelande.