<![CDATA[]]>

Olika syn på varför man presterar dåligt på jobbet

Redaktionen

Publicerades: 31 oktober, 2012

Småföretagare anser att anställda presterar dåligt för att de har ett trassligt privatliv. De anställda skyller på stress och dåliga arbetsförhållanden. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Tre av fyra småföretagare anser att det är problem i privatlivet som gör att vissa anställda inte presterar bra på jobbet. Men deras anställda menar att problemet är arbetsrelaterat.

I undersökningen svarar nästan varannan anställd mot var tredje arbetsgivare att stress på grund av hög arbetsbelastning är den främsta anledningen till sämre prestation.

– Att det råder olika syn kan få konsekvenser för hur företagarna upplever sitt ansvar som arbetsgivare och vad de erbjuder sina anställda för hjälp säger Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Få arbetsgivare i små företag har resurser och kompetens att hantera de frågor som bidrar till ohälsa och därmed försämrad arbetsprestation. Till detta kommer sårbarheten vid prestationsbortfall för små och nystartade företag.

– Samtidigt visar forskning att det är viktigt med förebyggande åtgärder innan det går så långt så att en anställd blir sjukskriven. Konkret hjälp i ett tidigt skede minskar risken för sjukdomar och sjukskrivning senare i livet, säger Anna Karin Lindeberg.

Även synen på vilka privata problem som främst påverkar prestationen på jobbet skiljer sig åt mellan anställda och arbetsgivare. Nästan var fjärde av de anställda svarade skilsmässa och relationsproblem, medan en tredjedel av arbetsgivarna angav sjukdom och dödsfall i familjen.

– Man tror kanske som småföretagare att man känner sin personal och vet hur var och en mår, men så är det förstås inte alltid. Dessutom är anställda i små organisationer oftast väldigt lojala, man vet vad det innebär om man inte finns på plats så man biter ihop och tränger bort symtom. En dag så går det kanske inte längre, och vägen tillbaka kan vara både lång och smärtsam för såväl den drabbade som för företaget, säger Anna-Karin Lindeberg.