<![CDATA[]]>

Orolig över framtiden? Lär av våra råd

Camilla Björkman

Publicerades: 23 september, 2011

Nästan hälften av företagarna tror på lägre tillväxt under det fjärde kvartalet och bara 10 procent räknar med tillväxt. Orsaken är börsras och ekonomisk osäkerhet. Driva Eget visar hur du kartlägger orosmolnen i sämre tider.

Siffrorna kommer från SEB:s Företagarpanel som mäter konjunkturläget hos småföretagare. I deras senaste undersökning har över tusen företagare fått svara på frågor om det svajiga ekonomiska läget och hur det påverkar dem.

Resultatet visar att en pessimism spridit sig hos företagarna. Nästan hälften (52 procent) tror på lägre tillväxt under resten av året, även om få har märkt av några effekter av det ekonomiska läget idag.

– Fortfarande uppger 60 procent av företagen oförändrad efterfrågan, 23 procent något minskad efterfrågan och endast 5 procent påtagligt minskad efterfrågan, säger SEB:s företagarekonom Ingela Hemming.

På frågan vilka risker de främst såg öka som följd av den sviktande konjunkturen svarade småföretagarna betalningsproblem. Drygt varannan företagare menar dock att de kan använda lärdomarna från krisen 2008 för att hantera en eventuell ny kris, och här ingick bland annat att ha en bättre dialog med kunder om leveranser och betalningar.

– Det sägs att det bara är misstagen man lär sig av, och det är uppenbarligen många som lärde sig mer om sina egna företag under krisåren 2008-2009, vilket kan bli en styrka om det blir sämre tider, säger Ingela Hemming.

Även handlarna framtidstro fortsätter att minska, visar Svensk Handels Handelsbarometer. Andelen handlare som tror att försäljningen i detaljhandeln som helhet kommer att öka sjunker jämfört med föregående månad. Dessutom tror fler att antalet anställda i detaljhandeln kommer att minska under de kommande tre månaderna, vilket gör att organisationens så kallade framtidsindikator minskar med 6 enheter och landar på -20.

Är du orolig över framtiden har Driva Eget sammanställt ett antal råd med hjälp av experten Daniel Bruchfeld, psykoterapeut med kognitiv-beteendeinriktning och överläkare i psykiatri, för när tiderna blir sämre. Klicka HÄR för att läsa dem.