<![CDATA[]]>

Självsäkra företagare är som fallskärmshoppare

Gustaf Brickman

Publicerades: 23 maj, 2012

Om du som företagare tycker att du är en bra problemlösare – då blir du mindre stressad och sover bättre. Och det stämmer in på många svenska företagare. Det visar en ny studie från Lunds Universitet. Samma sak har tidigare observerats hos militära fallskärmshoppare.

Om du är övertygad om att din problemlösningsförmåga är bra får du ett mindre stresspåslag i kroppen. Du sover dessutom bättre och har mindre värk. Detta jämfört med om man inte tror sig kunna påverka situationen, eller rent av förväntar sig att man ska förvärra den.

Samma sak har testats på militära fallskärmshoppare. Efter att endast ett par gånger fått öva hoppning från ett torn uppvisade de färre kroppsliga stress-symtom. Det räckte alltså med att känna att de klarade av att kasta sig från tornet – att de ännu inte kommit i närheten av rätt teknik och form i sina hopp spelade ingen roll.

Och Sveriges företagare verkar ha bra tilltro till sig själva. Studien visade nämligen att entreprenörerna har få sömnproblem, sällan lider av värk eller trötthet och för det mesta inte känner sig särskilt stressade.

Myten om den ständigt arbetande egenföretagaren besannades inte heller. Endast 13 procent uppgav sig arbeta mer än tio timmar per vardag och bara 16 procent arbetade mer än sex timmar per helgdag. En tredjedel uppgav dessutom att de sällan eller aldrig arbetar på helger.

Studien, som är gjord av Lina Bodestad & Ingrid Persson vid institutionen för Psykologi vid Lunds Universitet, tittade också på vad det är egenföretagarna oroar sig mest för. I topp låg oron för att bli sjuk – minst oroliga var företagen över sin marknadsföring samt inför att ta fram och utveckla nya produkter.