<![CDATA[]]>

Varannan småföretagare oroar sig över försäkringen

Camilla Björkman

Publicerades: 5 september, 2011

Nästan hälften av småföretagarna oroar sig över om företaget är rätt försäkrat, visar en ny undersökning. Bland annat är man rädd för de kostnader som skulle uppstå om en kund kräver skadestånd.

Undersökningen är gjord av Trygg-Hansa och bygger på intervjuer med 251 småföretagare.

Av deltagarna oroade sig 44 procent över att inte vara rätt försäkrade, och 15 procent över att det kan krävas speciella försäkringar i den bransch de driver företag i. Dessutom visste var tionde småföretagare med färre än fem anställda inte vilka försäkringar företaget hade tecknat.

Föga förvånande uppgav även 3 av 10 småföretagare att de är oroliga över de kostnader som skulle kunna uppstå om en kund blir missnöjd och riktar skadeståndskrav mot företaget.

Enligt undersökningen är de vanligaste försäkringarna bland småföretag en företagsförsäkring, sjukvårdsförsäkring eller en rättsskyddsförsäkring.

I Driva Eget nr 2/2011 finns ett stort reportage om försäkringar för småföretagare, och vad du behöver tänka på när du väljer.