Du sätter en vinnande företagskultur. Foto: Getty Images

Behandla kunden som din gäst

Redaktionen

Publicerades: 23 februari, 2018

Ett enkelt hej med ett leende gör skillnad för kunden. Experten tipsar hur du skapar en vinnande företagskultur.

Visst gör det skillnad när alla hälsar på dig, ett enkelt hej med ett leende. Någon frågar kanske till och med om de kan hjälpa dig med något eller om du vill ha en kopp kaffe. Har du lagt märke till hur olika företagskulturer verkar vara? Skillnaden kan utspela sig på ett kontor, i en butik, på en restaurang eller varför inte på en mässa. Kunden är gästen, hur tar ni hand om era gäster?

Har du lagt märke till hur trevliga medarbetarna verkar vara mellan varandra, hur roligt de verkar ha de? De skrattar och skojar med varandra och dig. Man kan verkligen känna om personalen trivs när du ser hur de pratar till varandra. Visst är det mycket trevligare att vara gäst på ett ställe där alla verkar tycka om och bry sig om varandra. Kunden är även er publik, de ser och hör allt ni gör och säger mellan varandra.

Positiva egenskaper blir värderingar

En bra utgångspunkt för att medvetandegöra en företagskultur är att tydliggöra företagets värderingar. När ni ska ta fram värderingar är det viktigt att de är sanna och tydliga. Ett företags värderingar ska inte vara fina ord, utan personliga egenskaper så som till exempel generös, enkel, tillitsfull, analytisk, positiv, hjälpsam och omtänksam.

Börja med att skriva ner alla positiva egenskaper du och dina medarbetare har som kan hjälpa er att nå företagets vision. Välj sedan de tre egenskaper som kan göra skillnad för kunden. Tre egenskaper som är sanna i företaget, som existerar på riktigt. Dessa egenskaper blir sedan företagets värderingar och är ytterligare en anledning till varför kunderna kommer att välja ditt företag.

Värderingarna utgör många gånger en skillnad till varför kunderna väljer en leverantör före en annan. Och då menar jag inte fina ord som står på företagets hemsida utan de levande värderingarna som genomsyrar människornas agerande i företaget, företagets kultur och personlighet.

Välj en känd person som metafor

Ett trick som gör värderingarna mer levande och lättare att komma ihåg är att förkroppsliga egenskaperna. Om ditt företag vore en känd person eller figur, vem skulle det vara då? Det kan vara en person inom musik, konst, teater, film, politik, religion eller en fiktiv person som Tarzan eller Pippi. Det kan vara en författare eller en guru, enbart fantasin sätter gränser. Välj en person som förkroppsligar företagets värderingar. Värderingarna blir då mer levande,  lättare att ta till sig och att komma ihåg. Det är inget du använder i din externa kommunikation! Bara internt för att lättare hålla fast vid värderingarna.

Lev värderingarna i vardagen

Låt värderingarna vara ramen för ert agerande. Visionen är riktningen och värderingarna ramen. Låt dem vägleda ert agerande. Om du står inför ett val kan du tänka vilken av de beslut du tar som leder till visionen och är inom ramen för era värderingar. Kom ihåg att värderingarna inte är bara är till för finrummet. Värderingarna ska styra allt beteende på företaget. De är ledstången du har att hålla dig i. Du använder värderingarna i rekryterings-, marknadsförings- och säljsammanhang, som ytterligare en anledning till varför kunder och medarbetare ska välja ditt företag.

Summering

  • Företagets värderingar bottnar i ledarens positiva personliga egenskaper.
  • Värderingarna är ytterligare en anledning till varför kunden ska välja just ditt företag.
  • Låna gärna en känd person eller figur som metafor för att lättare komma ihåg företagets värderingar.
  • Låt värderingarna styra ditt agerande mot visionen.

Om du vill  sätta värderingarna i sitt rätta sammanhang, så de tar er til visionen och kompletterar ert säljande budskap kan du göra webbkursen ”Bygg varumärket själv”.

Här hittar du fler webbkurser

Av Pia Anderson