<![CDATA[]]>

Få vet om rätt betalningstid

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 6 augusti, 2013

Har du koll på hur lång betalningstid som gäller för dina kunder sedan nya lagen i mars?
Det vet inte tre av fem småföretagare, enligt en ny undersökning.

Den 16 mars i år infördes ny lag om att max 30 dagar betalningstid råder om inget annat har avtalats.

När e-bokningsföretaget Speedledger frågar 500 företagare i Småföretagarbarometern vet tre av fem inte om den nya lagen.

Bara 13 procent svarar att de ser lagen som något positivt. Och hela 78 procent tycker inte att lagen har påverkat deras företag alls.

– Då lagen inte är fullständigt bindande, den kan fortfarande avtalas bort, så tar inte småföretagarna del av den fördel som denna lagändring skulle ha kunnat ge dem. De större företagen sätter fortfarande förutsättningarna och det är bara för småföretagarna att rätta sig därefter om de vill behålla kundrelationen. På så vis är lagen ett slag i luften, säger Magnus Nilselid, vd för Speedledger.

28 procent av de svarande i undersökningen tycker att betalningsmoralen hos kunderna har blivit sämre under de senaste åren och ungefär en tredjedel tror att det beror på sämre ekonomiska tider.

–  Småföretagare som är underleverantörer sitter i en beroendeställning gentemot den ofta mycket större kunden. Betalningstider som ibland kan uppgå till uppemot 120 dagar gör småföretagarnas likviditet ansträngd helt i onödan. Småföretagarna är de som drabbas hårdast när risken för uteblivna betalningar ökar, menar Magnus Nilselid.

LÄS OCKSÅ: