Så kan du slippa kassaapparat

Anders Andersson

Publicerades: 14 juli, 2009

Det är nu klart hur stor kontanthantering du måste ha på ett år för att tvingas skaffa en kassaapparat och hur den nya hårt kritiserade regeln ska kontrolleras. Läs om det här. Läs också om hur man kan slippa den nya lagen som kommer den 1 januari.

Företag med en årlig kontant försäljning inklusive moms på under 169 600 kr behöver inte ha ett certifierat kassaregister nästa år.

Det står klart nu när basbeloppet för 2010 har fastställts. Gränsen för kassapapparat går nämligen vid fyra prisbasbelopp, och detta blir 42 400 kr.

– Den företagare som väntar sig att den kontanta försäljningen blir högre än så nästa år har all anledning att skaffa sig ett certifierat kassaregister, säger Lars Lundh, talesperson för kassaregisterprogrammet på Skatteverket.

Det räcker dock med att man har hunnit beställa en certifierad kassaapparat före den 1 januari 2010 när lagen träder i kraft.

Kravet på kassapparat omfattar också verksamheter som har kontant försäljning under en del av året och i mer än 30 dagar. Försäljningen räknas då om till att motsvara en årsförsäljning. Om den är högre än 169 600 kronor krävs certifierat kassaregister.

– Ett företag som säljer i 60 dagar för 100 000 kronor omfattas alltså av nya lagen, eftersom det motsvarar en årlig försäljning på över 600 000 kronor, konstaterar Lars Lundh.

Men det finns kontanthandel som ska slippa kassaapparater även om omsättningen är högre. Det gäller främst torghandel och handel på marknader.

Även i andra fall ska det kunna gå att få dispens från den nya lagen under förutsättningar som Skatteverket beskriver så här:

” Om ett företag kan tillgodose Skatteverkets behov av tillförlitligt underlag för skattekontrollen på annat sätt än genom innehav av certifierade kassaregister (det gäller främst större företag med god intern kontroll) kan företaget ansöka om undantag hos Skatteverket.”

Genom den nya lagen ar Skatteverket fått ökade kontrollbefogenhet. Kontrollanterna kan komma oanmälda ut till företagen och omedelbart sätta igång sådana här kontrollåtgärder:

  • Räkna kunder.
  • Göra kontrollköp.
  • Göra kvittokontroller.
  • Göra kassainventering.

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på 10 000 krr om kassaregister saknas eller inte anmälts i tid. Men också om belopp inte slagits in eller kunder inte erbjudits kvitto.

Läs Skatebverkets anvisningar här