<![CDATA[]]>

Småföretagare spår ökad försäljning

Camilla Björkman

Publicerades: 7 november, 2011

Hurra! Trots konjunkturen tror småföretagarna att försäljningen kommer att öka, det visar en ny undersökning. Och julhandeln väntas slå nya rekord i år igen, visar en annan.

Fyra av tio små och medelstora företag (43 procent) tror att deras försäljning kommer att öka under de närmaste sex månaderna. Det visar en undersökning av Visma bland 1 600 små och medelstora företag.

Bara vart sjunde tror att försäljningen kommer att minska. Men 40 procent tror att den kommer att vara oförändrad.

Sett över landet är företagen i Östergötland och Västerbotten de mest optimistiska. Kalmar län tror däremot inte på några glädjesiffror.

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, menar att landets småföretagare överlag är positiva när det gäller utvecklingen i det egna företaget.

– Man räknar inte med att påverkas särskilt mycket av den ekonomiska oron i omvärlden, säger han.

Vad gäller inköp tror var tredje företagare att de kommer att öka sina inköp under de kommande sex månaderna, medan18 procent tror att de kommer att minska.

– I lågkonjunktur vill företagen hålla igång produktionen men till en lägre kostnad. Ett bra sätt att pressa inköpspriserna är att gå samman med andra och förhandla i grupp. Det ger en betydligt starkare förhandlingsposition, säger Henrik Salwén.

En annan undersökning, denna gång från Svensk Handel visar också glädjande siffror mitt i det skakiga, ekonomiska läget. Julhandeln väntas slå nya rekord i år igen med en omsättning på 65,2 miljarder kronor under december. Det är en ökning med 1 procent.

Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling på Svensk Handel, säger att vädret i vissa fall kan vara lika viktig som konjunkturen vad gäller att påverka försäljningen:

– En lagom kall och snörik vinter är optimal för handeln som helhet. Vädret bidrar till att vi kommer i rätt stämning och handlar prylar som hänger ihop med årstiden, säger han.