Vad är 3:12-reglerna – hur de används och omfattas du?

Josefin Wallin

Uppdaterades: 19 maj, 2022
Publicerades: 20 maj, 2022
Foto av: Adobe Stock

3:12-reglerna är förmånliga regler för dig som är ägare eller delägare i ett fåmansbolag. Här får du i korthet lära dig om 3:12 reglerna – och såklart om du som företagare omfattas.

Vad är 3:12-reglerna?

Vilka omfattas?

3:12-reglerna är skatteregler som gäller för dig som är delägare i ett fåmansbolag. Alltså dig som driver ett företag som maximalt ägs av fyra personer. Du som har kvalificerade aktier i detta fåmansbolag omfattas av dessa 3:12-reglerna.

Dags att deklarera? Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag ska deklareras på din K10-blankett: Hur fungerar K10-blanketten – skaffa överblicken du behöver

Vad innebär 3:12-reglerna?

3:12 reglerna bestämmer bland annat hur mycket du som driver ett fåmansföretag kan ta ut i utdelning. Här håller man sig inom ett gränsbelopp och inom detta beskattas din utdelning med 20 %. Vilket är fördelaktigt om man jämför med vad skattesatsen blir på exempelvis ett löneuttag (som är avsevärt högre). Däremot är det viktigt att komma ihåg att du alltid ska ta ut lön före utdelning, även om skattesatsen vid utdelning är lägre. Det är nämligen din lön som ligger till grund för saker som sjukpenning och pension. 3:12-reglerna är också med och styr om du säljer ditt företag och får en kapitalvinst.

Mer om detta kan du läsa i artikeln: Lön, utdelning eller pensionsavsättning – hur får jag ut mest pengar från firman?

Gränsbelopp

Varje år har du som omfattas av 3:12 reglerna möjlighet att ta utdelning inom ett gränsbelopp. Detta gränsbelopp (utdelningsutrymme) går att räknas fram på två olika sätt. Med förenklingsregeln (dock på maximalt ett bolag) eller huvudregeln. Vilket innebär följande:

  • Förenklingsregeln: Gränsbeloppet räknas med ett schablonbelopp.
  • Huvudregeln: Vilken räknas generellt på anskaffningsvärdet av dina aktier i bolaget. Kan också räknas på bolagets utbetalda löner som adderas till gränsbeloppet. Denna regel används primärt när du tagit ut bra lön i företaget.

När du ska ta ut lön: Vilken lön ska jag ta ut som företagare? Nivåerna som ger dig bäst villkor!

Om jag tar ut mer utdelning än mitt gränsbelopp?

Den utdelning du tar ut som håller sig inom ditt gränsbelopp kommer skattas med låga 20 %. Därefter kommer din utdelning att beskattas som lön, därmed runt 30-50 %.

Takregel/ Takbelopp: Om du som ägare eller ägarens närstående tillsammans tar utdelning på mer än 90 inkomstbasbelopp (6 390 000 kronor, 2022) skattas den del som överstiger taket 30 %.

Om jag inte tar utdelning alls – eller väldigt lite?

Ibland finns det helt enkelt inte kapital i företaget som gör det möjligt för dig som företagare att göra en utdelning. Eller så har du valt att enbart ta en liten del utdelning? Då sparas det utdelningsutrymme som inte blir använt. Denna räknas då upp med en uppräkningsränta (3,23, 2022). Den brinner med andra ord inte inne.

Läs mer om 3:12-reglerna hos Skatteverket.