<![CDATA[]]>

5 bra alternativ till osäkerheten på börsen

Anders Andersson

Publicerades: 11 maj, 2015

Börsen har börjat tappa fart och det varnas för bubbla, samtidigt är räntan på de flesta bankkonton är noll. Här är fem bra placeringsalternativ att satsa på nu.

Under förra veckan sjönk börsen med 2 procent. Även idag pekar trenden nedåt och sedan rekordnoteringen den 27 april har kurserna sjunkit med 6 procent.

Under årets tre första månader steg å andra sidan aktieindex med drygt 15 procent. Trots rätt bra konjunkturrapporter tycker en del att värderingen i många bolag är väl hög. Efter uppgång kommer ju också alltid ett fall, fast ingen vet när.

Nu när vi har rekordlåg marknadsränta är räntefonder ointressanta. Men det finns fem bra lågriskalternativ till aktier och aktiefonder.

1) Företagsobligationsfonder

Den som kan satsa en miljon kan köpa en före­tagsobligation, Marginalen bank gav nyligen ut en med 8 procent i årlig ränta. Om en obligation behålles löptiden ut riskerar man inget kursfall.

I en företagsobligationsfond sprids riskerna på många obligationer. Det finns sådana med olika risknivåer, de som kallas high yield har högst risk.

Den som tror på fortsatt stärkt dollar kan köpa fonder med USA­företag.

Du som inte vill ta valutarisk kan satsa på dem som har nordiska företag, exempelvis Carnegie Corporate Bond, Catella Nordic Corporate Bond Flex eller Danske Invest Global Corparate Bonds.

2) Preferensaktier

Preferensaktier är mer lika obligationer än aktier. En del har dock blivit så populära att kur­serna stigit, och när den långa marknadsräntan stiger sjunker kursen.

Ändå är preferensaktier i dessa fastighetsbolag relativt säkra och ger en årlig direktavkastning på 5–8 procent: Akelius Residential, Amasten, Balder, Corem, Hemfosa, Oscar Properties, Klövern, Victoria Park och Sagax.

3) Hedgefonder

Fördelen med hedgefonder är att de oftast varken följer aktieindex eller räntemarknaden. De innehåller värdepapper som förvaltarna valt utifrån en viss marknadstro. Eftersom risk och policy är mycket skiftande bör du noga kolla den hedgefond du vill satsa på.

Här är några populära hedgefonder med relativt låg risk: Aktie-Ansvar Graal, Brummer Multi-Strategy (2 x l om du vill öka chans/risk), Catella Hedge-fond, Excalibur och Lynx.

4) Räntebevis

Räntebevis är ett börsnoterat papper som ger ränta varje kvartal och löper på 2–4 år. I botten finns ett företag som lånat pengar genom räntebeviset.

Årsavkastningen för spararen är 2,5–5 pro­cent. Efter löptidens slut betalas det nominella beloppet under förutsättning att det underlig­gande företaget inte gått i konkurs eller drabbats av annan allvarlig kredithändelse.

Räntebevis ges ut av bland annat Nordea, och kan köpas via exempelvis Avanza och Nordnet.

5) Bra bankkonto

Trots minusränta finns det småbanker och finansföretag som ger en viss ränta. Dessa ger nu 1,3–1,4 procent och har statlig insättnings­garanti på upp till 100 000 euro: AK Spar, Collector, Nordax Bank, Resurs Bank och Santander.

Med två års bindningstid ger dessa 1,8–2,1 procent: Collector, GCC Capital, Hoist Spar och Solidum.

Här får du hjälp att hitta bästa sparkontot för dig