Största konkurserna i februari 2021

Kan de mäta ut mina aktier?

Samuel Karlsson

Publicerades: 14 augusti, 2018

Har kronofogden rätt att mäta ut aktiekapitalet i ett företag? Våra experter reder ut läsarnas frågor.

Börje ska starta ett AB men har gamla privata skulder hos kronofogden. Nu undrar han om det är möjligt att överlåta aktierna till närstående för att undvika eventuell utmätning.

STÄLL DIN FRÅGA HÄR DU OCKSÅ

”Jag ska starta ett enmans-AB med suppleant. Jag äger 100 procent av aktierna. Tyvärr har jag några gamla skulder privat hos kronofogden, men ingen aktuell utmätning. Men nu har jag läst mig till att Kronofogden kan mäta ut aktiekapitalet, vilket skulle göra att bolaget får läggas ner innan vi hunnit komma igång.

Jag undrar därför om jag kan överlåta aktierna på min fru, släkt eller barn och skriva ett lagligt avtal med aktieägarna men att jag är huvudman och styr bolaget. Kan Kronofogden mäta ut närståendes aktier?”

/Börje

Experten svarar

Kronofogdemyndigheten har rätt att mäta ut såväl lön som lös egendom som gäldenären äger och har i sin besittning. Hit räknas aktier. Aktier räknas som lös egendom och får alltså mätas ut. Det bedöms dock huruvida aktierna kommer att ge sådant överskott eller att det annars är lämpligt att mäta ut dem.

Om det ännu inte föreligger något beslut om utmätning har du möjlighet att överlåta dina tillgångar som du önskar. När du väl har överlåtit tillgången är du inte längre ägare och det finns ingen risk att tillgången utmäts av kronofogden.

Risken är dock att gåvan kan återvinnas till konkursboet om du skulle försättas i personlig konkurs. För att detta ska inträffa krävs det att du är på obestånd och att en borgenär, eller du själv, ansöker om det.

Enligt lag kan gåvan återvinnas om du går i konkurs inom sex månader från överlåtelsen, och om du går i konkurs efter sex månader till och med tre år (tre år om överlåtelsen sker till närstående) från överlåtelsen om det inte kan visa att du hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarar dina skulder vid tiden för överlåtelsen.

/Noshin Kardel,
Jurist på avtal24